De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i november 2019 er 4.709 fuldtidspersoner. Det svarer til 4,9 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er steget fra 4,8 % i oktober til 4,9 % i november 2019.

  • Det her understreger, at det var rigtigt, da vi i slutningen af sidste år besluttede at sætte en slutspurt i gang for at få ledigheden ned på landsgennemsnittet i 2020. For vi er tydeligvis ikke kommet så langt, som vi kunne ønske. Nu intensiverer vi indsatsen især overfor de grupper af ledige, der har særlig svært ved at komme i job, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro.

For at nå i mål med ledighedsprocenten, er der fire grupper af borgere, der især har brug for en ekstra indsats. Det er alle grupper af ledige, der er overrepræsenteret i ledighedsstatistikken.

  • Vi skal hjælpe akademikerne og dimittenderne til at få foden indenfor på arbejdsmarkedet. De ufaglærte skal blandt andet opkvalificeres til for eksempel SOSU eller transportjob, de ikke dansktalende skal have hjælp til at mestre sproget og de ledige med en administrativ baggrund eller en akademiuddannelse skal også have hjælp til brancheskift og omskoling. Når det kommer til de fire grupper af ledige, er vi nødt til at gøre noget ekstra og det kommer vi til at gøre, siger Brian Dybro.

For hele landet er ledighedsprocenten uændret fra oktober til november 2019. I hele landet er ledighedsprocenten i november 2019 3,7 %.

Odense indtager en 6. plads i ledighedsplaceringen i november 2019. Dvs. Odense har landets 6. højeste ledighedsprocent. I oktober 2019 havde Odense landets 8. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 4,6 % svarende til 4.467 fuldtidspersoner.

Kontaktinformation

Politiske kommentarer til udviklingen i ledighedstal rettes til rådmand Brian Dybro på 24 62 11 18

Henvendelser vedr. pressemeddelelsen i øvrigt rettes til stabschef Simon Krogh på 30 60 05 22

PRESSEMEDDELELSE: Stigende ledighed i Odense

Kilde / Logo: Odense Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen