Egedal Kommune har efter en udbudsrunde med tre prækvalificerede byggeteams udvalgt sin strategiske byggepartner til renovering og modernisering af kommunens skoler de kommende år.

PRESSEMEDDELELSE: Strategisk byggepartner fundet

Egedal Kommune forventer, at der kan indgås kontrakt medio november 2020 med det vindende team, som består af en totalentreprenør, samt ingeniør-, energi- og arkitektrådgivere.

Det vindende team er:

Totalentreprenør Juul & Nielsen
EKJ Rådgivende Ingeniører
Dansk Energi Management
RUBOW arkitekter

– Vi er rigtig glade for, at vi har fundet det team, som bliver kommunens strategiske partner. Vi har haft en god proces med de tre prækvalificerede teams, og vil gerne takke for deres tilbud af meget høj kvalitet og med kreative løsninger. Når valget er faldet på Juul & Nielsen, er det fordi, de samlet set har leveret det bedste tilbud i den samlede bedømmelse, hvor både økonomi, projektorganisation og kreativitet er blevet bedømt. Vi glæder os til samarbejdet med teamet omkring Juul & Nielsen, siger Sune Impgaard Schou, by- og erhvervsdirektør, Egedal Kommune.

De øvrige to prækvalificerede ansøgerteams, som var med i tilbudsfasen er følgende:

Totalentreprenør Jakon
COWI
RUM
Arkitema

Totalentreprenør Einar Kornerup
JJW Arkitekter
JL Engineering
Rådgivende Ingeniører, AB Clausen

Et strategisk partnerskab på fire år

Egedal Kommune indgår i det strategiske partnerskab, som løber over årene 2021-2024, med en øvre ramme på op til 400 mio. kr. Heraf er der øremærket 250 mio. kr. til udbygnings- og renoveringsopgaver på de fire skoler: Søhøjskolen, Maglehøjskolen, Balsmoseskolen og Boesagerskolen. Som en essentiel del af det samlede projekt skal der skabes kreative læringsmiljøer for børn og unge samt skabes multifunktionelle rum til gavn for skolen og for udefra kommende brugere.

Målet med skoleprojektet

Kommunen ønsker at styrke læring, trivsel og udvikling på både skole- og dagtilbudsområdet. Skolernes fysiske rammer skal moderniseres og arealerne skal udnyttes klogere og mere multifunktionelt. Samtidig er der fokus på at øge sambrug og skabe inspirerende og kreative læringsmiljøer gennem helhedsrenovering, modernisering og udbygning.

Egedal Kommune vender tilbage med mere information efter udløb af indsigelsesfristen og underskrivelse af kontrakten.

For yderligere information kontakt: Ionee Skovgaard, Afdelingsleder BYG, Center for Ejendomme og Intern Service, Egedal Kommune. Mobilnummer: 7259 6233.

Læs mere på egedalkommune.dk/byggepartner

PRESSEMEDDELELSE: Kendt ansigt bliver ny velfærdsdirektør

Kilde / Logo / Foto: Egedal Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen