Relationerne mellem Sydkorea og Danmark styrkes yderligere og mulighederne for samhandel udbygges, fordi Esbjerg har bevirket at Ulsan indtræder i global sammenslutning af energibyer.

PRESSEMEDDELELSE – Sydkoreanske Ulsan optages i eksklusiv energiklub efter Esbjergs anbefaling

Relationer styrkes: I sommeren 2019 var borgmester Jesper Frost Rasmussen vært, da borgmester Song Cheol-Ho fra Ulsan besøgte Esbjerg Havn.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen har haft en markant finger med i spillet, da den verdensomspændende organisation, World Energy Cities Partnership (WECP), i dag bød et nyt medlemsland velkommen på foreningens generalforsamling. For første gang er Sydkorea repræsenteret i WECP, fordi byen Ulsan er optaget som fuldgyldigt medlem af den globale energi-elite efter at have haft status af observatør.

Energibyer satser på grøn omstilling

Esbjerg Kommune har siden 2013 været et aktivt deltagende medlem af WECP, og lige nu fungerer borgmester Jesper Frost Rasmussen også som vicepræsident i den globale forening af energibyer, som tæller fx Houston, Aberdeen, Stavanger, Calgary, Kobe og Perth. Med optagelsen af Ulsan runder tallet 19 byer, som alle har fokus på energiproduktion. Traditionelt set har foreningen mest beskæftiget sig med olie- og gasudvinding, men de senere år er den grønne omstilling rykket højere og højere op på dagsordenen.

”Størrelsesmæssigt er nogle af de andre byer i en helt anden liga, men når det handler om bæredygtige energiformer, så kigger de mod Esbjerg for at skabe en udvikling, hvor de fossile brændstoffer erstattes af grønnere løsninger. I foråret 2019 underskrev Ulsan og Esbjerg en samarbejdsaftale, som forpligter os til at udvikle offshore vindenergi på flere punkter, og at Ulsan nu sidder med omkring bordet i WECP, skyldes de relationer, som vi har skabt”, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Samarbejdsaftale baner vej for dansk vind

Hidtil har Ulsan fungeret som et center for skibsbygning, men byen følger en ambitiøs plan om at blive en national hub for offshore vind. Esbjerg har været igennem en lignende omstilling og betragtes i dag som en international hub på området. Derfor var det oplagt udbygge relationerne mellem de to byer. Det skete i foråret 2019, hvor borgmester Jesper Frost Rasmussen deltog i en erhvervsdelegation, som rejste til Sydkorea for at fremme relationerne mellem de to nationer. Ved denne lejlighed underskrev Esbjerg Kommune en samarbejdsaftale inden for offshore vindenergi med byen Ulsan. Direktør i Energistyrelsen, Kristoffer Böttzauw, deltog også, da styrelsen samarbejder med den sydkoreanske energistyrelse, KEA, om grøn omstilling med et særligt fokus på havvind.

”Det er meget glædeligt at se, hvordan by-samarbejdet imellem Esbjerg og Ulsan tager endnu et skridt fremad i forlængelse af Energistyrelsens myndighedssamarbejde med Korea. Sydkorea har sat sig et ambitiøst mål om at opstille 12 gigawatt havvind i 2030, hvor Esbjerg har værdifulde erfaringer at byde ind med som Danmarks offshore-by nummer ét”, siger Kristoffer Böttzauw.

Samarbejdsaftalen mellem Esbjerg og Ulsan fokuserer på udvikling af offshore vind i de to byer, herunder havneudvikling, forskning, reguleringsrammer og flydende havvindmøller. Derfor har repræsentanter fra Ulsan sidenhen besøgt Esbjerg for at forberede processen. På samme måde har et andet medlem af WECP, Barranquilla i Colombia, haft møder med repræsentanter fra Esbjerg for at udforske mulighederne for at kopiere den esbjergensiske udvikling.

”Forbindelserne til de udenlandske energibyer, som også begynder at interessere sig for at etablere offshore vind, skal gerne munde ud i at der skabes kontakter til danske virksomheder, der kan eksportere netop det, som udlandet efterspørger i forhold til vindenergi”, slutter Jesper Frost Rasmussen.

Kontakter

Borgmester Jesper Frost Rasmussen på telefon 27 24 18 00.

Fuldmægtig i Energistyrelsen Birgitte Torntoft på telefon 33 92 79 01.

PRESSEMEDDELELSE: Har du værnemidler i overskud?

Kilde / Logo / Foto: Esbjerg Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen