Den danske finansielle sektor er overordnet set robust, og Finanstilsynet ser ikke på nuværende tidspunkt, at den finansielle stabilitet er påvirket af situationen omkring coronavirus.

Spredningen af coronavirus har medført, at de globale vækstudsigter er blevet nedjusteret. Coronavirusset og den økonomiske usikkerhed herom har også ført til større udsving på de finansielle markeder.

Den danske penge- og realkreditsektor er velkapitaliseret. Finanstilsynets stresstest viser, at de danske pengeinstitutter generelt kan klare negative scenarier, der er betydeligt hårdere end det, der på nuværende tidspunkt forventes som følge af coronavirusset, jævnfør f.eks. OECDs vurdering.

Likviditets- og fundingsituationen er samtidig god med betydelige indlånsoverskud og stor international efterspørgsel efter realkreditobligationer. Penge- og realkreditinstitutterne har derfor efter de gældende regler gode muligheder for at håndtere midlertidige likviditetsudfordringer hos erhvervskunder uden, at det fører til øgede nedskrivninger for kreditværdige kunder.

Finanstilsynet er i løbende kontakt med de finansielle brancheorganisationer og har også en tæt dialog med de største finansielle virksomheder med henblik på at sikre, at den finansielle sektors beredskab er på plads. Den danske pensionssektor monitoreres løbende med standardiserede følsomhedsanalyser.

Finanstilsynet skal i øvrigt henvise til myndighedernes fælles hjemmeside www.coronasmitte.dk for oplysninger om udviklingen i relation til coronavirus og generelle forholdsregler.

Kilde: Finanstilsynet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen