Forbrugerombudsmanden politianmelder for anden gang energiselskaberne Natur-Energi og Modstrøm for ulovligt telefonsalg. Samtidig politianmelder Forbrugerombudsmanden to såkaldte leadvirksomheder og to leadmæglere for at have solgt urigtige oplysninger til energiselskaberne om, at forbrugerne havde accepteret at blive ringet op. Natur-Energi og Modstrøm har accepteret at betale udenretlige bøder på hhv. 400.000 kroner og 675.000 kroner for overtrædelserne i begge de sager, de hver især er blevet politianmeldt i.

Forbrugerombudsmanden politianmelder energiselskaberne Modstrøm og Natur-Energi for at have overtrådt forbrugeraftalelovens forbud mod ulovligt telefonsalg. Energiselskaberne bliver også politianmeldt for at ringe til indehavere af enkeltmandsvirksomheder og personligt drevne virksomheder, som er tilmeldt Robinsonlisten.

Også en række virksomheder, der fungerer som enten leadvirksomhed eller leadmægler, er blevet politianmeldt for at have medvirket til de ulovlige opkald.

Leadmæglere/leadvirksomheder indhenter og videresælger typisk såkaldte leads – det vil sige forbrugernes samtykke til at blive kontaktet – til virksomheder. Leadvirksomhederne indhenter forbrugernes samtykke via konkurrencer på internettet.

Modstrøm bliver politianmeldt for at have ringet op til 61 forbrugere i perioden marts 2019 til august 2020, uden at forbrugerne havde accepteret at blive ringet op, samt til to indehavere af enkeltmandsvirksomheder/personligt drevne virksomheder på Robinsonlisten. Leadvirksomheden Toleadoo og leadmægleren eGentic bliver politianmeldt for at have medvirket til overtrædelserne ved at sælge urigtige oplysninger til Modstrøm om, at otte af forbrugerne havde givet gyldige samtykke til telefoniske henvendelser i konkurrencer på internettet. eGentic og Toleadoo bestrider, at disse forbrugere ikke skulle have givet gyldigt samtykke til telefoniske henvendelser og ønsker sagen afprøvet ved domstolene. Modstrøm har accepteret at vedtage en samlet udenretlig bøde på 675.000 kroner, der både omfatter overtrædelserne i denne politianmeldelse og i den tidligere politianmeldelse, der vedrørte ulovlige opkald til 25 forbrugere. 

Natur-Energi bliver politianmeldt at have ringet op til 37 forbrugere i perioden september 2018 til juli 2020, uden at forbrugerne havde accepteret at blive ringet op, samt til to indehavere af enkeltmandsvirksomheder på Robinsonlisten. Desuden politianmelder Forbrugerombudsmanden leadvirksomheden MMT Lead Provider og leadmægleren Syscon Lead Systems for at have medvirket til overtrædelserne ved at sælge urigtige oplysninger til Natur-Energi om, at 26 af forbrugerne have givet samtykke til telefoniske henvendelser i konkurrencer på internettet. Natur-Energi har oplyst, at de ikke længere samarbejder med Syscon Lead Systems. Natur-Energi har accepteret at vedtage en samlet udenretlig bøde på 400.000 kroner, der både omfatter overtrædelserne i denne politianmeldelse og i den tidligere politianmeldelse, der vedrørte ulovlige opkald til 14 forbrugere. 

Forbrugerne afviser typisk, at de har deltaget i de konkurrencer, hvor forbrugerne skulle have givet samtykke til at blive kontaktet af virksomhederne. Mange af forbrugerne kan dokumentere, at det er usandsynligt, at de deltog i konkurrencerne på de påståede tidspunkter. I andre sager kan energiselskaberne ikke dokumentere, at forbrugerne havde givet samtykke til opkaldene, fx fordi energiselskaberne har købt oplysningerne af en leverandør, der ikke kan levere dokumentationen eller er gået konkurs. Desuden oplyser mange af de forbrugere, der indgår i politianmeldelsen af Natur-Energi, at de data, de skulle have indtastet i konkurrencen, er gamle data, fx en gammel mailadresse eller et tidligere efternavn.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte både Modstrøm og Natur-Energi for ulovligt telefonsalg i 2019, mens Toleadoo og eGentic tidligere er blevet politianmeldt to gange for medvirken til ulovligt telefonsalg.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Forbuddet mod telefonsalg skal beskytte forbrugerne mod at blive kontaktet af sælgere, medmindre forbrugerne ønsker at blive kontaktet. I sagerne her kan virksomhederne ikke dokumentere, at forbrugerne har givet samtykke til at blive kontaktet.”

”Hvis en virksomhed køber oplysninger om forbrugeres samtykke til telefonsalg, har virksomheden pligt til at sikre sig, at forbrugerne faktisk har givet samtykke til at blive ringet op. Det har Modstrøm og Natur-Energi ikke gjort.”

”Hvis en forbruger deltager i en konkurrence i 2020, indtaster forbrugeren selvfølgelig ikke en gammel adresse eller mail, eller et tidligere efternavn. Det er påfaldende, at der i så mange af forholdene er solgt forældede oplysninger om forbrugerne.”

Lovgrundlag:

Forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1

Efter forbrugeraftalens § 4, stk. 1, er det ulovligt for erhvervsdrivende at kontakte forbrugere telefonisk eller personligt med henblik på afsætning af varer eller tjenesteydelser, medmindre forbrugeren forudgående har anmodet den erhvervsdrivende herom. Et samtykke til telefoniske henvendelser skal være en udtrykkelig og utvetydig anmodning om at blive ringet op.

Markedsføringslovens § 10, stk. 4

Efter markedsføringslovens § 10, stk. 4, må erhvervsdrivende ikke ringe til en bestemt fysisk person, der er tilmeldt Robinsonlisten, eller som har frabedt sig opkald fra virksomheden. Reglen gælder også for opkald til indehavere af enkeltmandsvirksomheder eller andre personligt drevne virksomheder.

Pressekontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat: 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen