Alliancens virksomheder står for 51% af alle private jobs i Aalborg Kommune. Seneste medlem er den grønne eksportvirksomhed Cleantech Aqua A/S

PRESSEMEDDELELSE –  	   På to år er 500 virksomheder gået ind i Aalborg Alliancen

Cleantech Aqua A/S er medlem nr. 500 i Aalborg Alliancen. (Billederne kan frit bruges – klik for at hente i højopløsning)

“Når 500 virksomheder på kun to år er blevet en del af Aalborg Alliancen, er det et klart og markant signal om, at erhvervslivet i Aalborg Kommune bakker op om den 3. Limfjordsforbindelse”, udtaler Borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Aalborg Alliancen er et samarbejde mellem erhvervslivet, fagbevægelsen og Aalborg Kommune, der meget utraditionelt har tilbudt en medfinansiering på 600 mio. kr. til en tredje Limfjordsforbindelse.

Ifølge en opgørelse fra Aalborg Kommune står de 500 medlemmer af Aalborg Alliancen for 51% af den private beskæftigelse i Aalborg Kommune. Det vidner om den store betydning Aalborg Alliancens virksomheder har for beskæftigelsen. Her er netop en tredje Limfjordsforbindelse vigtig for at sikre fortsat vækst og beskæftigelse i Nordjylland, peger formanden for DI Aalborg Peter Rindebæk på:

“Uden fortsat vækst kommer der ikke øget beskæftigelse. Her er en manglende tredje Limfjordsforbindelse en bremse på væksten. På to år har Aalborg Alliancen for alvor vist, at vi kan sætte både økonomi og handling bag ønsket om en tredje Limfjordsforbindelse. Nu savner vi, at regeringen får gang i forhandlingerne om en infrastrukturaftale”, understreger Peter Rindebæk.

Cleantech Aqua A/S er medlem nr. 500 i Aalborg Alliancen. Her ser direktør Mogens Rasmussen Aalborg Alliancen som et udtryk for et stort engagement og sammenhold blandt de nordjyske virksomheder. Det vil virksomheden gerne bakke op om. Virksomheden laver intelligente anlæg, der ved hjælp af biobakterier renser spildevand eller regnvand til topkvalitet, der kan bruges til industrielle opgaver. Derved er det muligt at reducere brugen af værdifuldt drikkevand.

Virksomheden består foreløbigt af 4 ansatte, hvoraf over halvdelen har en videregående uddannelse. Netop samarbejdet om at rekruttere medarbejdere med de rette kvalifikationer betyder meget.

“Vi har fået et godt samarbejde med Jobcenter Aalborg om at finde medarbejdere med de rigtige kompetencer. Som en grøn virksomhed, har vi har brug for medarbejdere, der kan videreudvikle vores forretning og sætte ekstra fokus på vores arbejde med FN’s verdensmål. Som eksportvirksomhed er det samtidig vigtigt, at de kan arbejde med salg og synlighed internationalt”, forklarer direktør Mogens Rasmussen, Cleantech Aqua A/S.

PRESSEMEDDELELSE –  	   På to år er 500 virksomheder gået ind i Aalborg Alliancen

Direktør Mogens Rasmussen viser her de såkaldte bærermedier, hvor de vandrensende baktier lever. Medierne fremstilles af genanvendt plast af gamle fiskenet fra havet.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen er glad for opbakningen fra Cleantech Aqua A/S:

“Cleantech Aqua A/S taler direkte ind i den vækststrategi, som Aalborg Alliancen er udtryk for. Det er en grøn og innovativ virksomhed. Jeg glæder mig over, at vi allerede har kunnet hjælpe dem med at ansætte højtuddannet arbejdskraft. Samtidig er det jo en virksomhed, der har hele verden som sit marked. Derfor skal vi også sikre virksomheden adgang til en god infrastruktur”.

Byggeriet af en tredje Limfjordsforbindelse vil ifølge borgmester Thomas Kastrup-Larsen

vil også være et kærkomment løft til økonomien i hele Nordjylland. Udover at Corona-krisen generelt har kostet arbejdspladser, så har den særlige nedlukning af 7 nordjyske kommuner haft konsekvenser for hele landsdelen.

Kontaktinformation

Direktør Mogens Rasmussen, Cleantech Aqua A/S, 27 10 80 20 mr@cleantechaqua.com

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, tlf. 9931 1500, tkl-byraad@aalborg.dk

Formand for DI Aalborg, Peter Rindebæk, tlf. 2171 4307, per@bladt.dk

Fakta om Aalborg Alliancen

  • Alliancen har eksisteret i lidt over to år og har nu 500 virksomheder som medlemmer
  • Alliancen har bl.a. som mål at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, nedbringe ledigheden og dermed skabe økonomi til at medfinansiere den tredje Limfjordsforbindelse
  • Aalborg Alliancen blev skabt i fællesskab af Dansk Industri (DI) i Aalborg, Erhverv Norddanmark, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri i Nordjylland, Aalborg Håndværkerforening, Aalborg City, Erhvervsnetværk 9220, LO Aalborg og Aalborg Kommune
  • Medlemmerne har tilsammen over 34.000 ansatte, hvilket svarer til 51% af den samlede beskæftigelse i den private sektor i Aalborg Kommune
  • 73% af medlemmerne er et hovedselskab, mens 27% er filialer
  • Se mere på www.aalborgalliancen.dk
PRESSEMEDDELELSE: Frihedsfest 2020 bliver hele Nordjyllands fejring af friheden

Kilde / Logo / Foto: Aalborg Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen