Hjælp fra familie til familie betyder ikke bare færre økonomiske bekymringer. For børnene er smart tøj også billetten til sociale fællesskaber.

PRESSEMEDDELELSE – Tøj til økonomisk udsatte familier styrker børns adgang til kammerater

Når pengene til tøj er små, så kan det gå ud over børn i økonomisk udsatte familiers mulighed for at være del af fællesskabet med andre børn. Derfor indleder Familiestøtten og Aalborg Kommune nu et samarbejde, hvor ressourcestærke familier løbende giver tøj og legetøj videre til økonomisk udsatte familier. Det sker med støtte fra Det Obelske Familiefond.

Familiestøtten matcher de to familier, så hver familie har børn af samme køn. Børnene, i familien som donerer tøj, vil dog være et par år ældre end børnene i den anden familie. På den måde vil der altid være alderssvarende tøj og legetøj at videregive til den økonomisk udsatte familie.

Når børnene får tøj, der svarer til de jævnaldrende kammerater, så fjerner det ifølge formanden for Familiehjælpen, Sanna S. Rasmussen, det fysiske udtryk af fattigdom.

“Når familien modtager tøj fra en anden familie, letter vi ikke bare familiens økonomiske byrde. Vi giver dem i højere grad lige vilkår med andre børn. Dermed stiller vi dem også stærkere i forhold til skolelivet og deres muligheder senere i samfundet”, udtaler Sanna S. Rasmussen.

Det giver en tryghed, der bidrager til højere livskvalitet og øger familiens råderum. Sanna forklarer, at bare et ekstra år i fattigdom i teenageårene kan betyde et voksenliv med en erhvervsindkomst, der ligger 12 % lavere end andre voksne. Derudover bidrager det til at skabe netværk mellem familierne – og endelig er genbrug af tøj noget, der bidrager positivt til at reducere belastningen på klimaet og miljøet.

Det Obelske Familiefond har bevilget støtte til en udrulning af Familiestøtten i en række nordjyske kommuner.

“Familiestøtten er en god idé, der på konkret vis hjælper, hvor der er et behov. Arbejdet er startet i det små af en ildsjæl, som på unik og professionel vis har formået at få projektet forankret i flere dele af landet. Når turen nu er kommet til Aalborg og Nordjylland, er det indlysende for fondet at bakke op om det”, udtaler John Amund Tønnes, direktør for Det Obelske Familiefond.

Fra Aalborg Kommune indgår Job- og Aktivhuset, Socialafdelingen og Center for Tværfaglig Forebyggelse i samarbejdet om at få hjælpen frem til de familier, der har brug for den. Derudover bidrager Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen økonomisk med kr. 45.000 til Familiehjælpens administration af ordningen.

“Da jeg var barn i Vejgaard hjalp familierne hinanden. Det her er et moderne eksempel på, hvordan en lille ting for nogen familier har en afgørende betydning for børn og forældre i andre familier. Det kan vi kun bakke op om”, siger rådmand Mai-Britt Iversen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Kontaktinformation

Bestyrelsesformand Sanna S. Rasmussen, tlf. 2682 2984, kontakt@familiestoetten.dk
Rådmand Mai-Britt Iversen, tlf. 9931 2500, mbi-byraad@aalborg.dk

Fakta om Familiestøtten

Læs mere på https://www.familiestoetten.dk/

PRESSEMEDDELELSE: Frihedsfest 2020 bliver hele Nordjyllands fejring af friheden

Kilde / Logo / Foto: Aalborg Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen