I morgen bliver tilstandsrapporternes kendte, men upræcise K1, K2 og K3-karaktersystem afløst af nye og mere brugervenlige farvebetegnelser, når Sikkerhedsstyrelsen indfører en ny ordning til huseftersyn. Formålet er at give kommende huskøbere et bedre indblik i husets tilstand og behov for renovering.

Fremover får man som forbruger lettere ved at vurdere tilstanden på det hus, man overvejer at købe. Samtidig får man en indikation af, om man skal skynde sig med at få udbedret eventuelle skader, eller om man kan vente nogle år.

Fra 1. oktober bliver huse, der skal sælges, ikke længere bedømt med karaktererne K1, K2 eller K3. Fremover vurderes skaderne med blandt andet farvesymboler, som angiver, hvor alvorlige skaderne er og hvor hurtigt de bør udbedres.

Formålet er at give forbrugerne en mere præcis varedeklaration, som det er lettere at navigere og lægge budget efter.

Elinstallationsrapporterne har tilsvarende fået en ny udformning. Her viser symboler, om en fejl i installationen giver risiko for stød eller brand, eller om det er et ulovligt forhold, der ikke umiddelbart har konsekvenser for sikkerheden.

Ændringerne af rapporterne og vurderingssystemerne i huseftersynsordningen kommer samtidig med, at bygningssagkyndige og elinstallatørvirksomheder tager et nyt it-system i brug til at udarbejde rapporterne i.

”Vi har valgt at modernisere både rapporterne, som huskøbere og sælgere møder, og systemet, der ligger bag, på én gang. Dermed skaber vi en tidssvarende huseftersynsordning, der gør det lettere for forbrugerne at forstå rapporterne. Samtidig bliver arbejdet lettere for dem, der udarbejder rapporterne, når de lige har lært det nye it-system at kende,” siger kontorchef Stine Pedersen fra Sikkerhedsstyrelsen.

Hvis en husejer er i færd med at sælge sit hus, vil tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten i gamle udgaver fortsat være gyldige indtil den udløbsdato, der står på rapporterne. Hvis en rapport skal fornyes, bliver det i den ny udgave.

FAKTA

  • Den nye ordning gælder fra 1. oktober 2020.
  • Den nye it-platform bliver fælles for de to rapporter i huseftersynsordningen og erstatter et 15 år gammelt system til tilstandsrapporter og et 8 år gammelt system til elinstallationsrapporter.
  • De seneste tre måneder har Sikkerhedsstyrelsen undervist branchen i det nye system.
  • Der bliver hvert år udarbejdet omkring 80.000 tilstandsrapporter og 55.000 elinstallationsrapporter.
  • Læs mere på www.sik.dk/huseftersyn.
Pressemeddelelse - Sikkerhedsstyrelsen - Logo

Kilde / Logo: Sikkerhedsstyrelsen

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen