Regeringen og arbejdsmarkedets parter giver en hjælpende hånd til de medarbejdere, der er i fare for at miste deres job på grund af corona-udbruddet.

PRESSEMEDDELELSE: Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere

COVID-19 medfører stor usikkerhed hos danske lønmodtagere og virksomheder. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har derfor indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Aftalen er et stort bidrag til, at regeringen og arbejdsmarkedets parter i fællesskab sikrer, at COVID-19 i mindst muligt omfang rammer danskernes arbejde og levebrød.

Med aftalen sikrer regeringen og arbejdsmarkedets parter, at virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af COVID-19 og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, i tre måneder kan få delvis refusion for afholdte lønudgifter. Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.

Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte. I det tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

Med aftalen kan tusindvis af lønmodtagere, der ellers ville være blevet fyret, beholde deres job og løn, indtil den ekstraordinære situation på arbejdsmarkedet er i bedring.

Nærmere om aftalen og den samlede økonomi for trækket på de offentlige udgifter i forbindelse med COVID19 fremgår af faktaark nedenfor.

Yderligere information

Trepartsaftalen (PDF)
Faktaark om trepartsaftalen (PDF)
Faktaark om samlede initiativer (PDF)

PRESSEMEDDELELSE: Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere

Kilde / Logo / Grafik: Beskæftigelsesministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen