99,97 %. Så nøjagtig er pillerobotten MedimiSmart i sin dosering af medicin. Pillerobotten er en del af den intelligente løsning til håndtering af medicin (TIM), som er testet i Aalborg, Hjørring og Vesthimmerland kommuner.

Resultaterne af testen er så lovende, at løsningen nu bliver tilbudt til de ni nordjyske kommuner Aalborg, Vesthimmerland, Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev, Rebild, Frederikshavn, Thisted og Mariagerfjord, som i 2017 gik sammen om at få udviklet en ny og sikker løsning til håndtering af medicin fra bestilling på apoteket til indtagelse af medicinen i borgerens hjem.

– Medicinfejl er en af de helt store udfordringer i sundhedsvæsenet. Langt den største del af de fejl – de såkaldte utilsigtede hændelser, som indrapporteres til Styrelsen for Patientsikkerhed, handler om medicin. Medicin, som bliver givet forkert, eller medicin, som ikke bliver givet. Og præcis den type fejl, kan vores løsning næsten helt undgå, forklarer Heidi Madsen, kontorchef i Hjørring Kommune og formand for projektets styregruppe.

Den intelligente løsning TIM er udviklet til borgere i eget hjem, som får hjælp af hjemme- eller sygeplejen til dosering og indtagelse af medicin.

Sådan fungerer TIM

TIM fungerer ved, at borgeren får installeret en MedimiSmart pillerobot i sit hjem. Robotten modtager automatisk oplysninger fra det fælles medicinkort (FMK) via borgerens elektroniske omsorgsjournal (EOJ) i kommunen. De oplysninger bruger den til at bestille medicin på apoteket, til at minde borgeren om at tage sin medicin og til at tjekke aktuel dosis, inden den hælder pillerne op i en kop. Hvis borgeren ikke tager pillerne, kontakter robotten en vagtcentral, som ringer for at minde borgeren om at tage medicinen og kontakter kommunen, hvis borgeren ikke besvarer tryghedsopkaldet.

Kommunernes mål med udviklingen af TIM var at opnå en både mere sikker og billigere løsning til håndtering af medicin hos hjemmeboende borgere.

– Vi er ikke lykkedes helt med at få en løsning, som totalt set er billigere end vores eksisterende løsninger. I hvert fald ikke endnu. Til gengæld har vi fået en løsning, som er næsten 100 % sikker. Den giver også borgeren større uafhængighed og frigør hænder i kommunerne, så alt i alt er vi godt tilfredse med TIM, og derfor har vi besluttet at tilbyde løsningen til alle ni kommuner, siger Heidi Madsen.

Pilottesten af TIM

Aalborg, Hjørring og Vesthimmerlands kommuner har sammen testet den intelligente løsning til medicinhåndtering (TIM) fra bestilling til dosering af medicin fra en pillerobot.

TIM er resultatet af et innovativt udbud, hvor de ni nordjyske kommuner Aalborg, Vesthimmerland, Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev, Rebild, Frederikshavn, Thisted og Mariagerfjord i 2017 gik sammen for at få udviklet en løsning til håndtering af medicin fra bestilling over dosering til opfølgning på, om medicinen bliver taget af borgeren. Det innovative udbud fra 2017 var en beskrivelse af borgernes og kommunernes ønsker og behov til en bedre og billigere håndtering af medicin.

Pilottesten har vist:

  • at TIM kan være en billigere løsning til nogle bestemte grupper af borgere, men at TIM på nuværende tidspunkt ikke kan håndtere medicinen billigere hos alle borgere, som får hjælp til medicin.
  • Til gengæld er TIM væsentlig mere sikker end kommunernes eksisterende løsninger, fordi der næsten ikke sker fejl i dosering og indtagelse af medicin.
  • TIM kan gøre borgeren mere uafhængig af kommunen, fordi kommunens medarbejdere typisk kommer på faste tidspunkter hver dag, hvor borgeren skal være hjemme. Pillerobotten kan også tages med – for eksempel på ferie.
  • Endelig kan TIM frigøre hænder til andre opgaver i den kommunale syge- og hjemmepleje og dermed bidrage til at løse den store mangel på faguddannede medarbejdere.

En økonomisk evaluering af pilottesten viser, at TIM kan være en billigere løsning hos borgere, som har mange ændringer i medicinforbruget og dermed har behov for hyppige servicebesøg, som er en del af den faste månedlige ydelse kommunen betaler for TIM.

– Beregningerne for Aalborg Kommune viser for eksempel, at TIM er en billigere løsning hos borgere, hvor hjemmeplejen kan reducere sit tidsforbrug på besøg med mindst 272 minutter målt over fire uger. Hos borgere, som modtager hjælp til medicin fra sygeplejen, er TIM en billigere løsning, hvis besøgstiden kan reduceres med 200 minutter over en periode på fire uger, forklarer kontorchef for kvalitet og innovation i Aalborg Kommune Louise Weikop.

I beregningerne af eksemplet fra Aalborg indgår månedlige udgifter til drift af TIM, men ikke omkostninger til opstart af TIM.

Mere information

Evaluering af pilotprojektet v/Alexandra Instituttet
Pilottesten af Tim er blevet evalueret af Alexandra Instituttet for Digitaliseringsstyrelsen. Evalueringen fokuserer på udviklingen under pilotprojektet og munder ud i en samlet businesscase, der viser, at TIM på nuværende tidspunkt ikke kan reducere kommunernes omkostninger til medicingivning. Rapporten kan downloades nedenfor

Uddybende økonomisk evaluering v/LSI
Life Science Innovation North Denmark (LSI) har lavet en uddybende økonomisk evaluering af businesscasen i Aalborg Kommune. Rapporten kan downloades nedenfor

Vedhæftede filer

Evaluering_Intelligent_Medicinhåndtering_Alexandra_Instituttet.pdf
Økonomisk evaluering_TIM_LSI.pdf
PRESSEMEDDELELSE: Sikker medicinering med intelligent nordjysk løsning

Kilde / Logo: Aalborg Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen