Aurora Financial, Falck Assistance, Leadsense og 3C Retail betaler bøder for at stå bag ulovlige mails og sms’er til forbrugere. Markedsføringen er sendt gennem de såkaldte affiliate-netværk.

Fire virksomheder har accepteret at betale bøder for at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod uanmodede elektroniske henvendelser, også kendt som spamforbuddet. De fire virksomheder har brugt affiliate-netværk til at sende de ulovlige mails og sms’er. Et affiliate netværk er et bureau, der samarbejder med flere underleverandører om at sende markedsføring ud til forbrugerne.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at de fire virksomheder hver især har haft et ansvar for, at forbrugere i strid med spamforbuddet modtog mails og sms’er med markedsføring fra virksomhederne. Virksomhederne har erkendt overtrædelserne og accepteret at betale nedenstående bøder:

  • Aurora Financial ApS betaler en administrativ bøde på 10.600 kroner. Forbrugerombudsmanden har i perioden 10. januar 2019 til 26. august 2019 modtaget klager fra 50 forbrugere over samlet 106 uanmodede mails og sms’er, der indeholdt markedsføring af Aurora Lån. Flere af modtagerne havde adskillige gange forgæves forsøgt at afmelde sig henvendelserne. Henvendelserne blev sendt via affiliate-netværk. Aurora Finansiel ApS kunne ikke dokumentere, at markedsføringen blev sendt efter samtykke fra modtagerne.
  • Falck Assistance A/S betaler en administrativ bøde på 10.000 kroner, da virksomheden i perioden fra 13. januar 2019 til 13. marts 2019 har sendt 11 mails med markedsføring af produkter til i alt ti modtagere, der ikke havde givet forudgående gyldigt samtykke. Henvendelserne blev sendt via affiliate-netværk. Falck er tidligere orienteret om spamforbuddets regler.
  • Leadsense ApS betaler en administrativ bøde på 10.000 kroner i forbindelse med klager fra 27 personer over i alt 50 uanmodede elektroniske henvendelser i form af mails og sms’er med markedsføringsmateriale af hjemmesiden Scandibanker.dk. Det er sket i perioden fra 30. juli 2019 til 11. april 2020. Henvendelserne blev sendt via affiliate-netværk. Leadsense ApS kunne ikke dokumentere, at markedsføringen blev sendt efter samtykke fra modtagerne.
  • 3C Retail A/S betaler en administrativ bøde på 10.000 kroner, da virksomheden i perioden fra december 2018 til april 2019 sendte 20 mails til 4 modtagere med markedsføring af 3C Retail A/S’ brands Spargo Finans, Modus Finans og L’easy Minilån. Modtagerne havde ikke givet et forudgående gyldigt samtykke til at modtage mail markedsføring fra 3C Retail A/S eller deres brands. Henvendelserne blev sendt via affiliate netværk.

Affiliate-netværkene og publisherne, der har sendt mailene og sms’erne på vegne af virksomhederne, er ikke blevet politianmeldt for medvirken til udsendelserne, da det ikke har været muligt for virksomhederne at identificere det specifikke affiliate-netværk eller publisheren, som har sendt mailene og sms’erne.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Forbrugerne er som udgangspunkt skærmet mod elektronisk markedsføring. Derfor kræver det forudgående samtykke, hvis virksomhederne lovligt skal kunne sende markedsføringsmateriale elektronisk.”

”Det er virksomhedernes ansvar at sikre sig, at de forbrugere, de kontakter, har givet samtykke til at modtage markedsføring. Det ansvar kan virksomhederne ikke fralægge sig, selvom de betaler underleverandører for at stå for markedsføringen.”

Juraen

Virksomheder må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, fx mail eller sms, med henblik på direkte markedsføring, med-mindre modtageren har givet sit forudgående samtykke til det. Det følger af markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Et samtykke til at modtage elektronisk markedsføring skal være udtryk for en frivillig, informeret, specificeret og utvetydig viljestilkendegivelse.

Selvom en virksomhed ikke selv har udarbejdet eller afsendt markedsføring via elektronisk post, men har overladt arbejdet til en underleverandør, kan virksomheden gøres ansvarlig for underleverandørens overtrædelse af markedsføringsloven, hvis virksomheden har handlet uagtsomt.

Dette gælder uanset, om parterne har aftalt, at underleverandøren er ansvarlig for overholdelse af markedsføringsloven.

Læs mere om affiliate-netværk

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen