Fra Ballerup og Viborg til Odense, Hjørring og Slagelse. Nu er der sat navne på de 46 nye kommuner, der sætter turbo på den lokale klimaindsats. Gennem projektet ’DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark’ skal de alle udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalen. Parterne bag – Realdania, KL og regionerne – kalder interessen for overvældende.

PRESSEMEDDELELSE – 46 kommuner har meldt sig og nu skal de lave lokale klimahandlingsplaner efter internationale standarder

46 kommuner har sat sig et klart klimamål: Inden 2050 vil de alle være netto nul-udledende af drivhusgasser. Vejen derhen hedder en topambitiøs, lokal klimahandlingsplan, som kommunerne nu skal udvikle med støtte fra Realdania, KL og landets fem regioner. 

Her skal de 46 kommuner, der blandt andet tæller Hvidovre, Skive, Haderslev og Aalborg, arbejde med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Dermed er de danske kommuner med til at skrive decideret klimahistorie.  

Parterne bag – den filantropiske forening Realdania, KL og landets fem regioner – kunne i september løfte sløret for et nyt, stort klimapartnerskab under navnet ’DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark’. Her inviterede de samtlige af landets kommuner til at udvikle klimahandlingsplaner med et ambitionsniveau, der matcher Parisaftalen. Siden har 46 kommuner fra hele landet meldt sig klar i den første ud af i alt 2 ansøgningsrunder.  

”Da ansøgningerne til projektet begyndte at tikke ind fra kommuner i hele landet, var det endnu en klar markering af, at engagementet og ønsket om at tage det lokale klimalederskab på sig er kæmpestort. Det er fantastisk at mærke, hvordan det her er en hjertesag for kommunerne og borgerne. Det er i hverdagen i lokalsamfundene, vi for alvor kan bidrage til at nå målet om at være klimaneutrale i 2050. Fra kommunernes side ser vi frem til et tæt samarbejde med alle gode lokale kræfter – borgere, erhvervsliv og civilsamfund – og jeg glæder mig til at følge med i udviklingen af nye lokale klimahandlingsplaner, og de spændende projekter, de kaster af sig over hele landet,” siger Jacob Bundsgaard, formand for KL.

Vigtigt klimapartnerskab mellem kommuner og regioner 

De 46 kommuner skal undervejs i arbejdet med klimahandlingsplanerne hente faglig sparring og rådgivning fra fem nyoprettede regionale organiseringer – en i hver region. Her vil faglige medarbejdere fra KL’s Kommune Kontakt Råd, fra landets fem regioner og fra relevante lokale operatører levere rådgivning og sparring til de nye kommuner i DK2020 og facilitere deres arbejde med at udvikle klimaplaner.  

”DK2020 er et vigtigt klimapartnerskab mellem kommuner og regioner, der skal sætte yderligere fart på den grønne omstilling i hele Danmark og reducere vores klimaaftryk. Vi ser frem til et tæt samarbejde med kommunerne i de nye fora, hvor vi også bygger videre på eksisterende samarbejder, der har givet gode resultater fx inden for klimatilpasning. I regionerne er vi klar til at bringe vores viden og erfaringer i spil, så alle kommuner får udarbejdet ambitiøse, men også realistiske klimahandlingsplaner. Med Realdania og CONCITO som samarbejdspartnere har vi et stærkt udgangspunkt for at omsætte overordnede mål til lokal og regional handling,” siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Klimahandlingsplaner skal pege på konkrete tiltag 

Det særlige ved de klimahandlingsplaner, som kommunerne udarbejder i DK2020, er, at alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning skal håndteres. Det er blandt andet transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme. I klimahandlingsplanen skal hver kommune udpege konkrete klimatiltag, der tilsammen sikrer en nettonul-udledning senest i 2050 for hele kommunens geografiske område. Derudover skal klimahandlingsplanen komme med konkrete bud på, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringer, inden planen til sidst bliver godkendt af det internationale bynetværk C40. 

”Konsekvenserne af klimaforandringerne er allerede hverdag i landets kommuner og regioner. Og det er lokalt og regionalt, at mange af udfordringerne konkret kan løses. Derfor har de danske kommuner og regioner en absolut nøglerolle i klimakampen. I DK2020 spiller de tæt sammen, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det unikke samarbejde, vi har fået op at stå her, vil skrive verdenshistorie. Og det vil inspirere både klimaaktører her i landet og internationalt, hvor medlemmerne af det bynetværk C40, som DK2020 udspringer af, i den grad kigger mod de danske kommuners klimaarbejde,” siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.  

Undervejs vil de 46 kommuner både kunne sparre med hinanden, men også med de 20 pilotkommuner, der siden 2019 har været i gang med at udarbejde klimahandlingsplaner efter samme standard med støtte fra Realdania. Her er Samsø, Sønderborg og Roskilde allerede nået i mål. De kommuner skal nu i gang med at implementere klimahandlingsplanerne gennem konkrete politikker og projekter. 

Her er de 46 nye kommuner i “DK2020 – klimaplaner for hele Danmark” 

Ballerup, Brøndby, Esbjerg, Favrskov, Faxe, Fredensborg, Furesø, Faaborg-Midtfyn, Gentofte, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Hedensted, Herlev, Herning, Hjørring, Holbæk, Horsens, Hvidovre, Kerteminde, Kolding, Langeland, Lyngby-Taarbæk, Nordfyn, Nyborg, Odder, Odense, Odsherred, Ringkøbing-Skjern, Rudersdal, Rødovre, Skive, Slagelse, Sorø, Struer, Svendborg, Syddjurs, Tårnby, Varde, Vejen, Vesthimmerland, Viborg, Vordingborg, Ærø, Aabenraa og Aalborg.

Blog klogere på DK2020

Mere om ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’ 
Alle landets kommuner har frem til 21. oktober kunne søge om at blive en del af ’DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark’. 46 kommuner har ansøgt om at være en del af den første runde, hvor de nu skal i gang med at udvikle en lokal klimahandlingsplan. Igen i 2021 åbner endnu en ansøgningsrunde.    

Realdania, KL og regionerne bidrager hver med 15 mio. kroner til ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’, hvilket giver mulighed for at invitere alle landets kommuner med i projektet fordelt over to runder. 

Opgaven med at rådgive de kommuner, der fremover bliver en del af DK2020, og facilitere deres arbejde med at udvikle klimahandlingsplaner, organiseres i samarbejde mellem hver af de fem regioner og KL’s Kommune Kontakt Råd (KKR) i. Danmarks grønne tænketank CONCITO er overordnet projektsekretariat og videnspartner i projektet.  

KKR er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne i hver af landets fem regioner, der varetager kommunernes interesser.  

Mere om DK2020 – de første 20 kommuner 
Den filantropiske forening Realdania etablerede i 2019 projektet DK2020, hvor 20 danske pilotkommuner gennemgår et forløb, der ruster dem til at videreudvikle, opgradere eller tilpasse deres eksisterende klimaarbejde til den globale ”best practice” på området og i sidste ende udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens 1,5°C målsætning.  

Kommunernes klimahandlingsplaner vil blandt andet indeholde anvisninger på, hvordan kommunerne kan blive klimaneutrale senest i 2050 og sætte ambitiøse delmål for reduktion af drivhusgasser. Undervejs har de 20 kommuner fået teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra C40 og Danmarks grønne tænketank CONCITO, så planerne lever op til C40’s standard for klimaplanlægning. 

De 20 første kommuner i DK2020 er Albertslund, Allerød, Assens, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Helsingør, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, Middelfart, Randers, Roskilde, Samsø, Sønderborg, Vejle og Aarhus. 

Baggrunden for DK2020 er rapporten ”Deadline 2020”, som det internationale bynetværk C40 udgav sammen med konsulentbureauet Arup i 2016 i kølvandet på Parisaftalen. Rapporten sætter en global standard for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger. Den peger samtidig på, at op til 40% af Parisaftalens mål kan nås ved at gennemføre de rette klimaindsatser i verdens byer og kommuner.  

Efter at have udgivet Deadline2020 rapporten har C40 udarbejdet en global standard for, hvordan bynetværkets 97 medlemsbyer kan udarbejde klimahandlingsplaner, der kan levere Parisaftalens mest ambitiøse 1,5°C målsætning. Og det er denne globale og ambitiøse tilgang, de danske kommuner skal realisere gennem DK2020. 

PRESSEMEDDELELSE: Laveste antal indbrud i private boliger i over 35 år

Kilde / Logo / Foto: Realdania

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen