World Economic Forum’s Global Risk Report har i 15 år advaret om konsekvenserne af en global pandemi. Fremadrettet bør virksomheder tænke risiko langsigtet og strukturelt for at undgå at blive ramt af nye globale katastrofer. Miljø er den største risiko.

“Rapporten viser med al tydelighed, at risiko skal tænkes meget bredere. Vi har en tilbøjelighed til at se risiko som noget meget konkret. Men pandemien har netop vist, at globale kriser kan ramme virksomheder på områder, som man ikke har taget med i sin risikovurdering,” fortæller Senior Vice President Johan Koop fra Marsh McLennan, der arbejder sammen med World Economic Forum om Global Risks Report. “Virksomheder og industrier, der var digitalt parate er mindre ramt end andre, og det får igen betydning for deres evne til f.eks. at fastholde kunder og tiltrække arbejdskraft.”

“Vi taler meget om miljø, men konsekvenserne af miljøpåvirkninger er ikke kun oversvømmelse og orkaner. Det er omverdenens opfattelse af virksomheden, men kan også være lovgivning, der skal dæmme op for social uro, at stater kollapser, eller at unge generationer mister tilliden,” understreger Johan Koop. “Risiko for globale kriser kan i et trygt land som Danmark virke fjern, men det har en konkret og reel indvirkning på erhvervslivet. Derfor skal man i sin risikostyring fremadrettet arbejde langt mere med komplekse og strukturelle risici.

Nedenfor findes World Economic Forums pressemeddelelse. 

For interview med Johan Koop kontakt Kirsten Dinesen, kirsten.dinesen@frontpage.dk, +4522170339

Om Marsh

Marsh er verdens førende inden for forsikringsmægling og risikorådgivning – og deltager hvert år i udarbejdelsen af Global Risks Report, der danner et væsentligt grundlag for diskussionerne i World Economic Forum. Se mere om Marsh i bunden af dokumentet.

World Economic Forum news release: 

Verden bør få øjnene op for langsigtede risici

  • I 2020 så verden de katastrofale konsekvenser af at ignorere langsigtede risici såsom pandemier, som nu betragtes som en umiddelbar trussel ifølge Global Risks Report 2021, der udgives i dag.
  • COVID-19 pandemien øger sociale forskelle og social splittelse, hvilket over de næste 3-5 år vil true økonomien, og inden for 5-10 år vil svække den geopolitiske stabilitet.
  • Samtidig befinder de miljømæssige problemer sig stadig øverst på listen, når man ser på graden af sandsynlighed og konsekvens i de kommende ti år.
  • Læs hele rapporten her og læs mere om Global Risks Initiative her. Deltag i samtalen med hashtagget #risks21.

Génève, Schweiz, 19 januar 2021 – I de seneste 15 år har World Economic Forum’s Global Risks Report advaret verden om risikoen for pandemier. I 2020 så vi effekterne af at være uforberedt på og ignorere langsigtede risici. COVID-19 pandemien har ikke bare kostet millioner af menneskeliv, men har også udvidet de allerede eksisterende sociale forskelle inden for sundhed, økonomi og digital adgang. Milliarder af omsorgspersoner, arbejdere og studerende – særligt fra minoritetsgrupper som allerede var udfordret inden pandemien – risikerer nu at miste adgangen til det nye og mere fair samfund, som genopbygningen kunne åbne for. Ifølge Global Risks Report 2021, som udkommer i dag, kan denne udvikling yderligere hæmme det globale samarbejde, der er helt nødvendigt for at adressere langsigtede risici såsom ødelæggelsen af miljøet.

Når det handler om adgang til digitale ressourcer og digitale færdigheder, øges skellet mellem dem, der har, og dem, der ikke har, hvilket risikerer at udfordre den sociale sammenhængskraft. Dette vil i særdeleshed påvirke unge mennesker kloden over, da denne gruppe allerede står over den anden globale krise i en generation og risikerer at gå glip af mange muligheder i det næste tiår.

Økonomisk, digital og omdømmerelateret pres på grund af COVID-19 truer også med at efterlade mange virksomheder og deres medarbejdere på perronen i forhold til fremtidens markedsplads. Disse mulige forskelle kan forårsage social fragmentering for nogle lande, fordi en anstrengt og skrøbelig geopolitisk fremtid også vil stå i vejen for global restituering, hvis lande af mellemstørrelse ikke har sæde ved det globale bord. 

Igen er det de miljømæssige risici, der dominerer i forhold til konsekvens og sandsynlighed, når vi ser frem mod det næste tiår. Social uro, usikkerhed og bekymring vil gøre det vanskeligere at opnå det samarbejde, der er nødvendigt for at kunne adressere den stadige ødelæggelse af planeten.

For første gang ser rapporten også på risici i forhold til, hvornår respondenterne forventer, at de enkelte risici vil udgøre en kritisk trussel mod verden. Umiddelbare og tydelige farer (0-2 år) viser bekymring om tilværelsen – bl.a. smitsomme sygdomme, arbejdsløshedskriser, digital ulighed og tillidstab hos den unge generation. I det mellemlange perspektiv (3-5 år) tror respondenterne, at verden vil være truet af økonomiske og teknologiske risici, som ikke kan ses før om nogle år – så som bobler, der brister, IT- og infrastrukturelle nedbrud, prisustabilitet og gældskriser. Eksistentielle trusler (5-10 år) – udgøres af masseødelæggelsesvåben, statskollaps, tab af biodiversitet og en uheldig teknologisk udviklingsretning.

“I 2020 blev risikoen for en global pandemi til virkelighed, noget denne rapport har haft fokus på siden 2006. Vi ved, hvor vanskeligt det er for regeringer, virksomheder og andre at adressere langsigtede risici som den, men lærdommen her er, at vi alle bør indse, at det ikke mindsker sandsynligheden for en begivenhed, at man ignorerer den. Efterhånden som regeringer, virksomheder og samfund begynder at komme ovenpå efter pandemien, får de travlt med at skabe nye økonomiske og sociale systemer, der kan forbedre vores kollektive modstandskraft og evne til at modstå rystelser, samtidig med at vi reducerer uligheden, forbedrer den generelle sundhedstilstand og beskytter planeten. For at hjælpe med at møde den udfordring, vil næste uges Davos Agenda mobilisere globale ledere til at skabe de principper, politikker og partnerskaber, der er brug for i denne nye kontekst,” siger Saadia Zahidi, direktør for World Economic Forum.

Rapporten ser også nærmere på landenes reaktion på COVID-19 og forsøger at lære af det, så verdens globale modstandskraft kan øges. Hvad vi har lært er bl.a. at formulere analytiske rammer, at opdyrke fremtidens risikoledere, opbygge tillid via tydelig og konsistent kommunikation og ved at skabe nye typer af partnerskaber. De risici, som optegnes i rapporten, er forsynet med anbefalinger, der skal hjælpe lande, virksomheder og det internationale samfund med at handle proaktivt snarere end reaktivt, når man står over for tværgående risici. Rapporten afsluttes med en oversigt over “grænserelaterede risici” – ni risici med kraftig effekt, men lav sandsynlighed baseret på forudsigelsesøvelser udført af eksperter – inklusive geomagnetisk disruption, krig “ved et uheld” og kriminel udnyttelse af grænsesnittet mellem den menneskelige hjerne og kunstig intelligens.

“Accelerationen af den digitale transformation lover store fordele såsom skabelsen af henimod 100 millioner nye jobs i 2025. Samtidig kan digitaliseringen marginalisere op imod 85 millioner jobs, og da 60% af alle voksne stadig mangler grundlæggende IT-færdigheder, er risikoen stor for en yderligere forøgelse af ulighed i befolkningerne,” siger Peter Giger, Group Chief Risk Officer i Zurich Insurance Group. “Den største risiko på langt sigt er dog, hvis vi ikke handler på klimaforandringerne. Der er ingen vaccine mod klimarisici, så post-pandemisk genopbyggelse må fokusere på et parløb mellem vækst og bæredygtighed, så det nye bliver bedre end det gamle.”

“Økonomiske og sociale problemer efter COVID-19 vil have betydelig indflydelse på, hvordan organisationer interagerer med kunder og kolleger længe efter, at vaccinen er udrullet. Efterhånden som virksomhederne transformerer arbejdspladserne, opstår nye svagheder. Lynhurtig digitalisering øger eksponentielt risikoen for cyberangreb, disruption af forsyningskæder ændrer forretningsmodeller radikalt, og en øgning af alvorlige helbredsproblemer er fulgt med medarbejdernes skift til fjernarbejde,” siger Carolina Klint, Risk Management Leader, Continental Europe, Marsh. “Alle virksomheder vil få brug for at styrke og konstant holde øje med deres strategier for risikoforebyggelse, hvis de vil opbygge deres modstandskraft mod fremtidige hændelser.”

“Pandemien i 2020 var en stress-test, der rystede det økonomiske fundament og samfund verden over. Genopbygning af modstandskraft mod systemiske hændelser vil kræve betydelige midler, internationalt samarbejde og større social sammenhængskraft. Modstandskraften vil også afhænge af en øgning af forbindelser på tværs af kloden, fordi vi ved, at økonomier, der blev digitaliseret tidligt, har klaret sig relativt bedre i 2020,” siger Lee Hyung-hee, President, Social Value Committee, SK Group. “Hvis den fortsatte udrulning af 5G og AI skal være vækstmotoren, er det vigtigt, at vi så hurtigt som muligt bygger bro over de digitale skel og forholder os til de etiske risici.”

Til redaktører:

Sådan kommer du i kontakt med partnerne i rapporten:

  • Jason Groves, Director of Communications, International, Marsh & McLennan Companies, United Kingdom, +44 (0)20 7357 1455, jason.groves@marsh.com
  • Pavel Osipyants, Senior Media Relations Manager, Zurich Insurance Group, Switzerland, +41 (0)44 625 20 13, pavel.osipyants@zurich.com
  • Sam Ik Whang, Director, Media Relations Team, SK Group, South Korea, +82-2-2121-1636 samik.whang@sk.com

Om Davos Agenda

Global risks report udkommer op til Davos Agenda, en nyskabende mobilisering af globale ledere med den målsætning af genskabe tillid for at skabe de principper, politikker og partnerskaber, der er brug for i 2021. Det består af en hel uge med et globalt program, der er dedikeret til at hjælpe ledere med at vælge innovative og modige løsninger for at stoppe pandemien og forestå en robust genopbygning over det kommende år. Regeringsledere, CEO’s, ledere fra civilsamfundet og globale medier vil deltage aktivt i knap 100 sessions på tværs af fem temaer. Medier kan registrere sig her.

Læs mere om Global Risks Report 2021 og deltag i samtalen ved at benytte hashtagget #risks21.

Se lanceringen af rapporten ved pressekonferencen på www.wef.ch/risks21

Læs mere om Davos Agenda Ugen 2021 på http://www.wef.ch/davosagenda

Se fotos fra forummet.

Se Forummets Strategic Intelligence Platform og Risk Transformation Maps

Følg Forum på Twitter via @wef @davos | Instagram | LinkedIn | TikTok | Weibo | Podcasts 

Bliv fan af Forum på Facebook

Se Forum videos

Læs om Forum’s  impact

Abonner på Forum news releases og Podcasts

The World Economic Forum, committed to improving the state of the world, is the International Organization for Public-Private Cooperation. The Forum engages the foremost political, business and other leaders of society to shape global, regional and industry agendas. (www.weforum.org).

PRESSEMEDDELELSE – Større risiko for at blive ramt

Kilde / Logo: Marsh A/S

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen