Norlys Vækstpulje uddelte i slutningen af 2020 18,6 mio. kr. til gode initiativer og projekter i Nord-, Midt-, Syd- og Sønderjylland. Frem mod den 1. marts tager puljen igen imod ansøgninger i forbindelse med den første af forventelig tre årlige ansøgningsrunder i 2021.

PRESSEMEDDELELSE – Nu kan dit projekt søge støtte fra Norlys Vækstpulje

Norlys er et resultat af fusionen mellem SE og Eniig i 2019, og Norlys Vækstpulje uddeler fra 2021 tre gange årligt penge til gode projekter og initiativer rettet mod energi- og telekoncernens godt 700.000 andelshavere. Den første ansøgningsrunde blev gennemført i december 2020, hvor 250 initiativer i Nord-, Midt, Syd- og Sønderjylland samlet set modtog 18,6 mio. kr.

Efter en veloverstået første ansøgningsrunde er Norlys nu klar til at tage imod ansøgninger igen frem mod 1. marts, som er fristen for næste ansøgningsrunde.

– I første ansøgningsrunde modtog vi 999 ansøgninger, hvoraf cirka en fjerdedel har fået støtte. Vi håber, at vi i denne ansøgningsrunde vil modtage lige så mange spændende ansøgninger, så vores fire vækstpuljebestyrelser igen har en lang række rigtig gode initiativer at vælge imellem. Vi glæder os til endnu engang at bakke op om gode og innovative projekter, som bidrager til fællesskabet i lokalområderne og måske ovenikøbet skubber på den grønne omstilling og digitaliseringen i samfundet, siger Steen Thomsen, vækstpuljeansvarlig i Norlys.

Fokus på det lokale og den grønne omstilling

For Norlys er det vigtigt at bevare et stærkt fokus på andelshaverne og lokalområderne. Vækstpuljen støtter derfor først og fremmest projekter, der rammer inden for ejergeografien – altså der hvor Norlys’ andelshavere bor. Det er vigtigt, at projekterne har fokus på at bidrage til fællesskabet eller kan være med til at skubbe på en grøn og digital samfundsudvikling.

I første ansøgningsrunde var det alt lige fra de helt små lokale initiativer i foreninger, sportsklubber og lignende til store innovative projekter og bæredygtige tiltag, der fik støtte fra puljen.

Nationale projekter kan også søge

Selvom vækstpuljen primært er et initiativ, der skal komme Norlys’ andelshavere til gode, har alle mulighed for at søge om midler. Hvis du har et projekt af særlig innovativ karakter, som er til gavn for den grønne og digitale samfundsudvikling, så tøv ikke med at sende en ansøgning til Norlys Vækstpulje.

– I første ansøgningsrunde modtog vi rigtig mange ansøgninger fra hele landet. Blandt dem, vi modtog fra ansøgere uden for vores ejergeografi, var også enkelte projekter af særlig innovativ karakter, som vores bestyrelser anså som værende til gavn for den grønne og digitale samfundsudvikling i bred forstand. Derfor modtog de støtte fra vækstpuljen, og vi håber vi også, at der i anden ansøgningsrunde vil være nogle helt specielle innovative projekter at finde blandt de nationale ansøgninger, slutter Steen Thomsen.

Frem mod april 2021 forventer Norlys, at vækstpuljen vil uddele ca. 12 mio. kr. og efterfølgende omkring 50 mio. kr. årligt fordelt på tre ansøgningsrunder, hvis Norlys’ repræsentantskab beslutter det.

PRESSEMEDDELELSE: Norlys ruller fiber ud til 50.000 nye adresser i 2020

Kilde / Logo / Foto: Norlys

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen