Investeringsforeningen ValueInvest Danmarks (valueinvest.dk) tre børsnoterede investeringsfonde med underliggende andelsklasser har opnået Svanemærket:

  • ValueInvest Global (DK0010246396)
  • ValueInvest Global Akkumulerende (DK0060032498)
  • ValueInvest Japan (DK0010246479)

Ved at investere i en svanemærket investeringsfond er investor med til at påvirke selskaber i en bæredygtig retning. Svanemærket lægger således stor vægt på, at der bliver investeret i selskaber, som allerede udmærker sig på bæredygtighed, eller som arbejder målrettet hermed.

Foreningens rådgiver, Macquarie Investment Management Europe S.A., har arbejdet med ESG (Environment, Social and Corporate Govenance – miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) og bæredygtighed siden 2010, hvor de tiltrådte FN’s initiativ for ansvarlige investeringer: PRI. Rådgiver har således udviklet ESG-principper og -værktøjer, og i dag er ESG en integreret del af investeringsprocessen, hvor bæredygtighed indgår i beslutningstagningen omkring, hvilke selskaber Foreningen vil investere i.

En svanemærket investeringsfond skal opfylde 25 obligatoriske krav, der regulerer de forskellige måder, hvorpå selskaber kan påvirkes. Det vil blandt andet sige gennem fra- og tilvalg af selskaber, hvori der investeres.

Foreningen investerer f.eks. ikke i tobak eller våben og sikrer også, at de selskaber der investeres i, ikke bryder internationale normer og konventioner. Det betyder i praksis, at selskaberne ikke bryder fundamentale menneske- og arbejdstagerrettigheder samt arbejder imod korruption.

Som investeringsrådgiver er det givende at se, at vores fokus på bæredygtighed bliver anerkendt. Hos os er ESG lig med kvalitet, mindre risiko og en vigtig faktor i at generere afkast – både økonomiske og samfundsmæssige.

Lotte Beck
ESG Manager hos Foreningens rådgiver Macquarie Investment Management Europe S.A.

Svanemærket betyder bl.a. også, at investeringsfondens direkte portefølje er bæredygtighedsanalyseret (ESG), og mindst halvdelen af fondens investeringer skal være i selskaber, der har opnået en god bedømmelse i bæredygtighedsanalysen. Desuden er aktivt ejerskab, hvor rådgiver på vegne af Foreningens investorer aktivt deltager i stemmeafgivelse og indgår i dialog med selskaberne for at påvirke dem i en bæredygtig retning, også en vigtig faktor i bedømmelsen af et selskabs bæredygtighed. Samlet set er det værktøjer, som rådgiver allerede har benyttet gennem en årrække.

Der er ingen tvivl om, at flere er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved, hvad deres pensionspenge og opsparinger er med til at finansiere. Derfor ser vi i disse år et øget fokus på bæredygtige investeringer. Når man investerer i en svanemærket investeringsfond, får man som forbruger eller investor en tryghed for, at fonden har fokus på bæredygtighed. Og at det ikke blot er noget, den siger, at den har, men at den rent faktisk også har dokumenteret, at den har det. Det er derfor en glædelig nyhed, at ValueInvest Danmarks tre investeringsfonde nu er blevet certificeret med Svanemærket.

Martin Fabiansen
direktør i Miljømærkning Danmark, der har ansvaret Svanemærket i Danmark.

Foreningen ser frem til at fortsætte arbejdet omkring bæredygtighed i 2021. Svanemærket er et kvalitetsstempel, der understøtter vores ESG-principper og er med til at sikre en bæredygtig fremtid, hvor vi kan være med til at gøre en forskel.

Ole Steffensen
Bestyrelsesformand
Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

PRESSEMEDDELELSE – Investeringsforeningen ValueInvest Danmarks tre investeringsfonde har opnået Svanemærket

ValueInvest Danmark: Investeringsforeningen ValueInvest Danmark blev stiftet d. 16. april 1998 som en dansk, medlemsejet investeringsforening under tilsyn af Finanstilsynet.

ValueInvest Danmarks gennemprøvede investeringsstrategi med mere end 20 år på bagen har givet gode langsigtede resultater, der har slået det generelle aktiemarked.

Læs mere om Foreningens tilgang til bæredygtighed her på Foreningens hjemmeside.

PRESSEMEDDELELSE – Investeringsforeningen ValueInvest Danmarks tre investeringsfonde har opnået Svanemærket

Svanemærket: Målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug – og i 2017 blev det muligt også at svanemærke investeringsfonde, da der er et enormt miljøpotentiale i at motivere banker, pensionskasser og investeringsfonde til bæredygtige investeringer.

Svanemærket lægger i sin vurdering af investeringsprodukter stor vægt på bæredygtighed – og på at der bliver investeret i selskaber, som allerede er gode på miljø, eller som arbejder målrettet for at blive det. Det betyder, at du via dine investeringer indirekte kan være med til at påvirke virksomheder og på den måde bidrage til et mere bæredygtigt samfund.

Læs mere om svanemærkede investeringsfonde her.

Kilde / Logo: Investeringsforeningen ValueInvest Danmark. Svanemærket: Miljømærkning Danmark

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen