Med et overskud på 171,2 mio. kr. før skat på koncernniveau blev 2019 det regnskabsmæssigt bedste år nogensinde for Middelfart Sparekasse.

PRESSEMEDDELELSE: Årsregnskab – overskud når nye højder i Middelfart Sparekasse

Adm. direktør Martin Baltser

En kombination af en stor bølge af omlægning af boliglån og salget af Sparinvest til Nykredit er de afgørende årsager til, at 2019 blev historisk for Middelfart Sparekasse. Overskuddet før skat på koncernniveau på 171,2 mio. kr. er det bedste resultat nogensinde for sparekassen.

– Det, jeg er ubetinget mest glad for ved regnskabet er, at en stor del af vores indtægter er kommet ved, at vi var der for vores kunder, da de havde brug for os. Da renten på realkreditlån faldt til først én procent og siden en halv procent, var vi midt i sommerferien,
og bemandingen i afdelingerne var i bund. Medarbejderne stod sammen om en stor opgave, og vi fik hjulpet rigtigt mange kunder til et boliglån, som man ikke engang havde turdet drømme om for bare få år siden, siger Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart
Sparekasse.

Renteindtægter falder fortsat

Mens provisions- og gebyrindtægterne er steget med 20,5 procent, godt båret af indtægter fra de mange låneomlægninger, så er sparekassens nettorenteindtægter faldet med 4,5
procent. Det på trods af, at udlånet er steget to procent.

Samtidig stiger sparekassens renteudgift er til Nationalbanken, hvor Sparekassen
betaler en negativ rente på 0,75 procent for at opbevare en stor del af det fortsat voksende indlånsoverskud.

– Selv om 2019 var et særdeles godt regnskabsår, så er rentemiljøet en udfordring
for den grundlæggende bankforretning. Vi indførte negative renter for erhvervskunder i efteråret 2019, og i løbet af 2020 vil vi – i lighed med mange andre pengeinstitutter – også indføre negative renter i et vist omfang over for privatkunder, siger Martin Baltser.

Han medgiver, at det kan være svært at forstå, at det skal koste penge at have penge i banken, men det er den nye virkelighed.

– Det er lige så unaturligt som at kunne optage et realkreditlån med negativ rente. Du kan få penge for at låne penge, og det kan koste penge at have indlån. Det er den økonomiske virkelighed, og den ser ud til at vare ved i nogle år fremover, siger Martin Baltser.

Et år med mange priser

At det bedste årsregnskab kom i et år, hvor sparekassen også blev kåret til landets næstbedste arbejdsplads, den bedste arbejdsplads for seniorer samt toppede flere imageanalyser, viser, at der er sammenhæng mellem værdierne og tallene.

– Vores fundament er bredere end den økonomiske bundlinje. I 2019 skabte vi resultater på alle parametre, og det er ikke tilfældigt efter min mening. De bedste resultater skabes af tilfredse medarbejdere, som har frihed og handlekraft til at agere over for den
enkelte kunde, siger Martin Baltser.

Et solidt pengeinstitut

Over de kommende år bliver der løbende indført nye kapitalkrav, der betyder, at pengeinstitutt er skal være bedre polstret end hidtil. I den sammenhæng er 2019-overskuddet også vigtigt.

Sparekassens kapitalprocent er vokset fra 16 til 18,4 på ét år, og da solvensbehovet
fortsat er tilfredsstillende lavt med et niveau på 9,4, er sparekassen godt med på kapitalsiden. Egenkapitalen nærmer sig 1,4 mia. kr.

– Middelfart Sparekasse er et solidt og velindtjenende pengeinstitut. Den kurs skal vi fastholde i de kommende år for at sikre, at vi har råderum til at gøre de ting, vi gerne vil for vores kunder og medarbejdere – og for de samfund, vi har afdelinger i, siger Martin
Baltser.

Han forventer dog ikke, at 2020 kommer på regnskabsmæssig omgangshøjde med 2019.
Sparekassen forventer et resultat før skat på koncernniveau i niveauet 100-120 mio. kr. i 2020.

– Med tanke på de grundlæggende vilkår, der er i sektoren i disse år, er det et tilfredsstillende niveau, fastslår Martin Baltser.

PRESSEMEDDELELSE: Årsregnskab – overskud når nye højder i Middelfart Sparekasse

Kilde / Logo / Foto: Middelfart Sparekasse

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen