Novo Nordisk Fonden og Carlsbergfondet uddeler 17,5 mio. kr. til etablering af et konsortium bestående af Staten, Carlsberg, Ørsted og Ree Holding, der skal sikre nødproduktion af ethanol til desinfektionsmidler under COVID-19-krisen.

PRESSEMEDDELELSE: Nødproduktion af ethanol skal bidrage til bekæmpelse af smittespredning

Produktionsanlægget i Kalundborg. Foto: Ørsted.

Verdensmarkedet for levering af flere centrale komponenter til sundhedsvæsenet og samfundet generelt er under pres. Danmark har derfor brug for, at der etableres en øget egenproduktion på en række områder for at komme sikkert og hurtigst muligt igennem COVID-19-krisen. Ethanol til produktion af desinfektionsmidler er et af disse områder.

De danske myndigheder vurderer, at det daglige behov for ethanol i Danmark vil stige til ca. 100.000 liter i døgnet til desinfektion, når samfundet gradvist lukkes op. Da der ikke i dag er nogen dansk egenproduktion af ethanol i større stil, er vi meget sårbare i forhold til at verdenshandlen fungerer, at især landtransportkæderne er intakte og at andre lande ikke opstiller eksportrestriktioner.

Novo Nordisk Fonden og Carlsbergfondet bevilger derfor 17,5 mio. kr. til et konsortium bestående af Staten, Carlsberg, Ørsted og Ree Holding, som samles i et nyoprettet selskab under Rigspolitiet til nødproduktion af ethanol. Produktionen skal anvendes i desinfektionsmidler såsom håndsprit, der er afgørende for at begrænse smittespredning på bl.a. hospitaler, i beredskabet, og på landets virksomheder.

Erhvervsminister Simon Kollerup udtaler om projektet: ”Som erhvervsminister er jeg utrolig stolt af at se, hvordan danske virksomheder står sammen, tager ansvar og hjælper til, hvor der er brug for det. Vi befinder os i en situation, der kræver ekstraordinære tiltag og nye samarbejder på tværs for at løse vores udfordringer. Jeg synes, det her er et rigtig godt eksempel på, hvad den danske ånd er i stand til. Med det får vi nu skabt et produkt, der er helt nødvendigt lige nu.”

Målet er at producere ca. 36.000 liter ethanol i døgnet, hvilket svarer til ca. 1/3 af det daglige behov i Danmark.

Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden, siger: ”Der er ikke tilstrækkelig produktion af ethanol i Danmark i dag til at dække efterspørgslen på desinfektionsmidler, hvilket vi kan gøre noget ved hurtigt med dette glimrende initiativ og samarbejde.”

Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand i Carlsbergfondet, siger: ”Vi er glade for, at det er lykkedes at samle nogle af de største virksomheder og fonde i Danmark bag en afgørende og hurtig indsats for at levere desinfektion til de danske sygehuse. Det viser, at vi i Danmark har en række samfundsstøtter, der både kan og vil bidrage, når det gælder.”

Produktionen af ethanol vil finde sted på Ørsteds tidligere demonstrationsanlæg for produktion af 2. generations bioethanol beliggende i Kalundborg. Anlægget blev den 31. marts 2020 solgt til et nyetableret selskab under Ree Holding. Ørsteds medarbejdere har bidraget til opstart og drift af anlægget, som fremadrettet vil blive drevet og stillet til rådighed af Ree Holding. Produktionen bliver baseret på en fermenteret alkoholbase fra Carlsbergs bryggeri i Fredericia. Alkoholbasen destilleres til 90% og forarbejdes herefter til desinfektion. Ambitionen er i første omgang at producere ethanol i en periode på 6 uger.

Et midlertidigt konsortium bestående af Ørsted, Carlsberg, Ree Holding og politiets nationale operative stab (NOST), der træder sammen, når der opstår større kriser og hændelser i Danmark, vil stå for driften af anlægget og produktionen af ethanolen.

Carlsberg har som en del af konsortiet indvilget i at omstille en stor del af sin produktion til at levere den alkoholbase, anlægget skal køre på. 10 tankbiler vil operere i døgndrift for at levere 1,4 millioner liter alkoholbase om ugen for at holde anlægget kørende. De første biler blev sendt afsted allerede torsdag i sidste uge.

De deltagende parter i konsortiet vil ikke tjene penge på produktionen af ethanolen.

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 25 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.

Om Carlsbergfondet

Carlsbergfondet er et af verdens ældste erhvervsdrivende fonde. Fondet har to hovedformål, dels gennem en bestemmende aktiepost at sikre værdiskabelsen i bryggeriet Carlsberg A/S, og dels at uddele dividenden fra Carlsbergfondets aktier i Carlsberg A/S til excellent dansk grundforskning inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.

Det er Carlsbergfondets vision at brygge viden for en oplyst fremtid. I 2019 uddelte Carlsbergfondet 467 millioner kroner til grundforskning, og i marts 2020 annoncerede Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Tuborgfondet en ekstraordinær bevilling på 95 millioner kr. til at mobilisere og støtte forskere, kunstmuseer og civilsamfund i lyset af COVID-19-epidemien. Læs mere på www.carlsbergfondet.dk.

Kontakter

Carlsbergfondet: Kirstine Rasmussen, presseansvarlig, tlf.: 40953823, kr@carlsbergfondet.dk

Novo Nordisk Fonden: Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk.

PRESSEMEDDELELSE: Nødproduktion af ethanol skal bidrage til bekæmpelse af smittespredning

Kilde / Logo: Novo Nordisk Fonden. Foto: Ørsted.

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen