Eksklusionslisten for Arkitekternes Pensionskasse, ISP Pension, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og Sampension Liv udvides markant til i alt 258 selskaber.

PRESSEMEDDELELSE – Flere kulselskaber og energitunge selskaber på eksklusionsliste

Jesper Nørgaard, viceinvesteringsdirektør i Sampension.

Sampension-fællesskabet, som består af Arkitekternes Pensionskasse, ISP Pension, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og Sampension Liv har sat 79 nye selskaber på eksklusionslisten, så den nu i alt tæller 258 selskaber.

Ni af de nye selskaber på listen er ekskluderet på grund af selskabernes klimaadfærd og følger således efter de 22 selskaber inden for brancherne energi, forsyning, råvarer og transport, som i sommer blev ekskluderet på grund af utilstrækkelig evne og vilje til at indgå i transitionen mod et lavemissionssamfund. Netop denne mangel hos de tungt udledende selskaber udgør en klimarelateret finansiel risiko i porteføljen, som Sampension ønsker at håndtere.

”Vi har vurderet, at selskaberne ikke er tilstrækkeligt omstillingsparate til en mindre carbon-afhængig verden,” forklarer Jesper Nørgaard, viceinvesteringsdirektør i Sampension.

I løbet af 2020 har uacceptabel klimaadfærd således medført cirka 40 eksklusioner.

Bedre data bag flere eksklusioner

70 af de nye selskaber på listen opererer inden for udvinding af kul og tjæresand eller elforsyning med kul som energikilde.

”At listen er vokset med så relativt stort et antal skyldes, at vi har fået bedre data på selskaber, der arbejder med kul og tjæresand, Men også, at vi har sænket grænsen for selskabernes omsætning fra de kulrelaterede aktiviteter fra 30 pct. til 25 pct. med effekt fra årsskiftet” siger Jesper Nørgaard.

Otte selskaber, som tidligere har været ekskluderet, er i samme omgang taget af eksklusionslisten, fordi de igen vurderes at være investerbare.

Dialogprogrammerne fortsætter sideløbende

Sampension-fællesskabet har et tosporet dialogprogram, som påvirker virksomheder, der er investeret i. Det består af forbedringsdialoger og kritiske dialoger.

Forbedringsdialoger handler bl.a. om at påvirke og forbedre virksomhedernes standarder, bl.a. når det handler om at formulere forretningsmodeller, der omfavner FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Det kritiske dialogprogram er rettet mod virksomheder, der bryder Sampension-fællesskabets politik for ansvarlige investeringer og dermed internationale normer og regler. Tidshorisonten for kritiske dialoger er typisk kortere og kan ultimativt føre til en eksklusion, hvis ikke virksomheden retter op på de kritiserede forhold.

”Udgangspunktet for dialogen er et brud på Sampension-fællesskabet ansvarlige investeringspolitik. Det kan være inden for flere forskellige temaer, men er ofte relateret til brud på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder eller miljøregler,” forklarer Jesper Nørgaard.

PRESSEMEDDELELSE – Flere kulselskaber og energitunge selskaber på eksklusionsliste

Kilde / Logo / Foto: Sampension

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen