Mængden af regn gennem vinteren har presset grundvandet højt op mange steder i Danmark, og det har skabt overfyldte gylletanke. Den høje grundvandsstand og de store mængder af gylle øger risikoen for at skade landmændenes gylletank ifølge Topdanmark.

PRESSEMEDDELELSE: Mængden af regn og fyldte gylletanke giver store skader

Fyldte gylletanke i Danmark. Foto: Knud Erik Christensen/colourbox.

Flere måneder med massive regnmængder har betydet, at markerne fort-sat står under vand og dermed er for våde til, at landmændene kan køre ud og sprede gylle på markederne. I stedet bliver gyllen liggende i tankene, der ef-terhånden er ved at være fyldt til randen.

“Det er i øjeblikket et stort problem, at gylletankene er fyldt op, og at de ikke kan blive tømt pga. vejret. Det er altså en vejrlig faktorer der gør, at vi står i dette problem,” siger Preben Rasmussen chef i Topdanmarks landbrusafde-ling. 

Topdanmark får anmeldelser ind på skader, hvor bunden af gylletanken sprin-ger pga. det pres der er fra hhv. grundvandet og de store mængder gylle i tan-ken.

Oversvømmet gylletanke er et stort problem – hvad skal du gøre?

Selv om det kan være fristende at tømme gylletanken, når den er fuld og om det skal udbringes på marken, eller skal videresende til naboen så skal det gø-res med omtanke.

Fjerner du for meget gylle, risikerer du nemlig, at presset fra grundvandet kan føre til revner i tanken. Lad derfor noget gylle blive tilbage i tanken, så grund-vandet maksimalt står 25 cm over gyllens niveau. 

Preben Rasmussen fra Topdanmark anbefaler derfor, at man skal væ-re ekstra opmærksom på niveauet i gylletanken. 

“Landmændene skal holde ekstra godt øje med pejlebrønden og det er endnu vigtigere i år, da grundvandet står betydelig højere end vi har set før”, si-ger Preben Rasmussen.

Får du eksterne til at tømme din gylletank, så følg selv med i hvad der sker, når den tømmes. Man kan godt lige holde høje selvom maskinstationen bør have helt tjek på, hvordan den skal tømmes.

Topdanmark dækker siveskader

Siveskader, som der oftest er tale om, er dækket, hvis man har tegnet en silo-tankskadedækning. Er tanken ældre end 25 år, er det hos nogle forsikringssel-skaber et krav, at der er udført en lovpligtig beholderkontrol.

PRESSEMEDDELELSE: Mængden af regn og fyldte gylletanke giver store skader

Kilde / Logo: Topdanmark. Foto: Knud Erik Christensen/colourbox.

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen