Hvordan skaber vi fremtidens boliger og boligmiljøer i de bygninger og bebyggelser, vi allerede har, så vi kan reducere klimaaftryk og ressourceforbrug og samtidig øge livskvaliteten for beboerne? Grundejernes Investeringsfond, Landsbyggefonden, Dreyers Fond og Realdania går nu med 45 mio. kr. i ryggen og et fireårigt sigte sammen om at skabe viden om og eksempler på, hvordan byggebranchen og danskerne kan bevare frem for at bygge nyt.

PRESSEMEDDELELSE - Bevar Mere: Ny indsats skal skabe nyt boligliv i gamle bygninger

Kreditering: Renoverprisen / Foz Arkitekter

Bofællesskaber på tidligere tørrelofter. Gentænkte parcelhuse, der kan rumme to familier. Eller en erhvervsejendom, der med enkle greb kan omdannes til lejligheder. Transformation af eksisterende bebyggelse til boliger kan se ud på mange måder. Og der er et stigende behov for at se nærmere på, hvordan eksisterende bygninger kan genanvendes til boliger. Befolkningen øges frem mod 2040 med cirka 280.000 borgere i de 30 mest voksende kommuner, og særligt boligbyggeriet er en stigende klima-og ressourceudfordring. Alligevel er boliger, der er skabt ud af eksisterende bygninger, en sjældenhed. 

Grundejernes Investeringsfond, Landsbyggefonden, Dreyers Fond og den filantropiske forening Realdania lancerer derfor indsatsen Bevar Mere. Indsatsen skal bidrage til at reducere klimaaftrykket og ressourceforbruget fra renoveringer og boligbyggeri og samtidig øge udbuddet af varierede boliger.

Kig på dagens bygninger

 Analyser viser, at der er potentiale for at etablere omkring 35.000-70.000 boliger frem mod 2040 gennem den eksisterende bygningsmasse. Det kan være uudnyttede tagetager, tomme erhvervsejendomme og industribygninger. Og i særlig grad ved at transformere parcelhuse, hvor der ofte bor en-to personer i énfamiliehuse, der potentielt kan rumme fire personer eller flere. Men der er behov for at skabe viden og konkrete eksempler på, hvordan det kan gøres.

”Boligen har for de fleste en stor betydning for den oplevede livskvalitet. Og den eksisterende bygningsmasse kan bidrage med meget. Materialer kan blive genbrugt, og de potentialer, som enhver bygning rummer, kan anvendes til at skabe varierede rammer for et hverdagsliv med livskvalitet, mere fællesskab og en bedre klimaadfærd. Men der mangler viden, incitamenter og metoder til at få den måde at etablere boliger på op i skala – både hos professionelle aktører og hos danskerne generelt,” siger filantropidirektør Nina Kovsted Helk fra den filantropiske forening Realdania.

I Landsbyggefonden har man i årtier fremmet opførelsen og renoveringen af almene boliger samt almene boligområder. Fonden kan derfor være med til at sikre, at ambitionerne fra Bevar Mere konkretiseres i stor-skala sammenhænge. 

“I Danmark er der cirka 600.000 almene boliger, hvilket udgør 20 procent af den samlede boligmasse. Den almene boligsektor spiller derfor en vigtig rolle i at fremme grønnere og mere ambitiøse standarder for fremtidens boliger og boligområder. Med initiativet Bevar Mere vil vi støtte den bæredygtige transformation af vores nuværende bygningsmasse for løbende at udvikle og sikre moderne og attraktive boliger,” siger Steen Birkedal, driftsdirektør i Landsbyggefonden. 

En fælles indsats 

Når boligbyggeriet skal ændres, kræver det, at indsatsen angribes fra flere vinkler på samme tid. Det er årsagen til, at de fire aktører nu går ind i et unikt partnerskab, hvor de fra hver deres vinkel bidrager til indsatsens effekt. Hver aktør besidder viden og ekspertise samt erfaringer fra eksisterende projekter og indsatser, der kan inspirere både byggebranchen og danskerne til mere genanvendelse i boligbyggeriet.

”Fra Dreyers Fond ser vi frem til samarbejdet, hvor vi indgår med vores særlige fokus på sammenhængen mellem jura og arkitektur. Der er behov for fokus på de eksisterende rammer, så de i højere grad understøtter renovering og transformation af bygninger. Vi vil inddrage viden og erfaring fra vores andre projekter, der kobler arkitekt- og advokatstandens kompetencer for at udvikle konkrete løsninger til den grønne omstilling,” fortæller filantropichef Rikke Lyngdal fra Dreyers Fond.

Viden og værktøjer 

En væsentlig udfordring er at ændre adfærd og overvinde den gængse opfattelse af, at ‘nyt er bedst’. Der eksisterer en række benspænd, som gør, at det lidt mere besværlige valg – at transformere en eksisterende ejendom frem for at rive ned – ofte bliver valgt fra. Derfor fokuserer indsatsen på at skabe viden og værktøjer for både professionelle og private bygherrer, som skal motivere til valget af renovering og transformation frem for nedrivning og nybyggeri.

”Der er potentiale for mange flere boliger, hvis vi finder stærkere metoder og værktøjer til at etablere lejligheder oppe under tagene og i tomme lokaler i stueetagerne i de mange ejendomme, som dominerer bykernerne. Vi skal bidrage til at gøre valget lettere og enklere, end det er i dag”, forklarer adm. direktør Susanne Borenhoff fra Grundejernes Investeringsfond, der bidrager til indsatsen med solide erfaringer fra projekter med fokus på renovering. 

Det er forventningen, at den nye viden og de nye værktøjer senere skal resultere i en række eksempelbyggerier, så både den professionelle byggebranche og danskere i almindelighed får mulighed for at se, hvordan transformation af bygninger helt konkret kan se ud.

Hvis du vil vide mere om Bevar Mere

Sæt kryds i kalenderen torsdag den 22. august 2024. Her byder Bevar Mere velkommen til et kick-off-event i København, hvor alle er inviteret til at høre mere om indsatsen og om, hvordan man kan bidrage og blive en del af den.

Læs mere om Bevar Mere og kick-off-arrangementet. 

Er du allerede nu interesseret i at følge med og bakke op om indsatsen, så skriv til sekretariatsleder Johanne Mose Entwistle på johannee@bevarmere.dk

I løbet af efteråret lanceres en hjemmeside, hvor man kan finde mere viden, læse om relevante værktøjer og finde inspiration til at bevare mere. 

PRESSEMEDDELELSE: Laveste antal indbrud i private boliger i over 35 år

KILDE / LOGO: Realdania

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen