Som en konsekvens af Nationalbankens seneste ændringen af indskudsbevisrenten til -0,75 procent sænker Spar Nord nu renterne på indlån i banken. Ændringen betyder, at renten på erhvervsindlån sænkes til -0,75 procent. Samtidig indfører banken negative renter på privatområdet, så indlån over 750.000 kroner fremover forrentes med -0,75 procent.

PRESSEMEDDELELSE: Spar Nord følger Nationalbanken og sænker indlånsrenter

Spar Nords beslutning om at sænke indlånsrenterne for både erhvervs- og privatkunder kommer som følge af det seneste rentemøde i Den Europæiske Centralbank (ECB) 12. september og Nationalbankens efterfølgende ændring af indskudsbevisrenten til -0,75 procent.
 
Indlånsrenterne sænkes også på privat indlån, og det bevirker, at privat indlån over 750.000 kroner fra 1. januar 2020 forrentes med -0,75 procent. Indlånet opgøres på personniveau, og det vil eksempelvis sige, at en husstand bestående to voksne samlet kan have op til 1,5 million kroner i indlån til 0 procent i rente. Kontant pensionsindestående er dog ikke omfattet af grænsen på 750.000 kroner.

Ifølge bankdirektør i Spar Nord Lars Møller skal ændringerne ses i lyset af en i forvejen lang periode med negative renter, der nu ser ud til at fortsætte i lang tid endnu.

– Det står efterhånden fuldstændig klart, at de negative renter ikke er et forbigående fænomen. Nationalbankens indskudsbevisrente har nu været negativ stort set uafbrudt siden 2012, og med de seneste tiltag fra ECB og den yderligere sænkning af indskudsbevisrenten ser de negative renter ud til at fortsætte i en lang periode fremover, siger Lars Møller og fortsætter:

– Vi mener derfor, tiden er inde til at sænke vores indlånsrenter både på erhvervs- og privatområdet og på den måde indrette vores forretningsmodel efter de nye markedsvilkår. I en lang periode var de negative renter især noget, der påvirkede udlånssiden, men vi mener, det er både naturligt og i overensstemmelse med de pengepolitiske hensigter fra ECBs og Nationalbankens side, at de negative renter i højere grad også materialiserer sig på indlånssiden – herunder også på privatområdet.

PRESSEMEDDELELSE: Spar Nord følger Nationalbanken og sænker indlånsrenter

Kilde / logo / foto: Spar Nord

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen