Flere erhvervsuddannelseselever skal have mod på at starte egen virksomhed – særligt dem med STEM-kompetencer, lyder ambitionen fra NEXT Uddannelse København, Fonden for Entreprenørskab – Hovedstaden (FFE) og Fonden Teknologirådet.

PRESSEMEDDELELSE – Flere faglærte skal blive iværksættere

Der er mangel på entreprenante og dygtige faglærte. Det gælder både nu og i fremtiden. Derfor er der behov for, at flere unge uddanner sig i den retning.

Det vil et nyt projekt gøre noget ved. Bag projektet står NEXT Uddannelse København, Fonden for Entreprenørskab – Hovedstaden (FFE) og Fonden Teknologirådet, mens Region Hovedstaden bidrager med økonomisk støtte på lidt over en million kroner.

Målet er at inspirere flere erhvervsuddannelseselever i Storkøbenhavn til at blive entreprenante og få mod på at starte egen virksomhed.

Projekt starter i 2021

Helt konkret skal der skabes et grønt, entreprenørielt STEM-forløb, hvor erhvervsuddannelseseleverne på egen krop kan opleve, hvilke muligheder der åbner sig, hvis man kan skabe og realisere grønne, innovative løsninger. Projektet har et stort fokus på bæredygtighed, fordi det er et af de områder, hvor der i fremtiden særligt bliver brug for elevernes gode og innovative ideer.

– Det handler om at gøre alle de flotte voksenord håndgribelige for de unge. I stedet for at forklare eleverne, hvorfor STEM er vigtigt, skal de have lov til at opleve det selv, og her kommer det entreprenørielle til sin ret, da iværksætteri-vinklen gør forløbet praksisnært eller virkelighedsnært og dermed tydeliggør, hvorfor STEM-kompetencer er vigtige, da eleverne ikke vil kunne udvikle deres grønne løsninger uden disse kompetencer, forklarer Dennis Shik Christensen, regionsleder i FFE.

Projektet er sat til at starte i begyndelsen af 2021, hvor udvikling og opkvalificering af relevante medarbejdere vil finde sted. Det første undervisningsforløb afvikles i starten af 2022.

Faglærte har særlige kompetencer

I første omgang vil mediegrafikeruddannelsen (København NV), frisøruddannelsen (København NV) og tømreruddannelsen (København NV, Rødovre og Glostrup) på NEXT Uddannelse København være en del af forløbet. NEXT-direktør Ole Heinager er glad for partnerskabet og håber, at det kan medvirke til, at endnu flere med svendebrev får lysten til at kaste sig ud i iværksætteri.

– Vi håber, at projektet kan være med til at give flere erhvervsuddannelseselever mod på at starte egen virksomhed, udvikle nye produkter samt tænke innovativt og bæredygtigt. Faglærte og særligt dem inden for STEM-området har nogle unikke kompetencer, som kan bruges til at komme med nye løsninger på fremtidens udfordringer. Det er vigtigt at understøtte, siger Ole Heinager.

Partnerskabet mellem NEXT, FFE og Fonden Teknologirådet matcher kompetencer fra tre verdener. NEXT er en af Danmarks største erhvervs- og gymnasieskoler – og udbyder bl.a. flere STEM-uddannelser. FFE har stor erfaring med at udvikle entreprenørskabsforløb, mens Fonden Teknologirådet i mange år har arbejdet med at rådgive inden for teknologi, samfund og miljø. Dermed er projektet sikret adgang til de rette kompetencer, den nødvendige viden samt relevante ressourcepersoner, som vil kunne sparre med og inspirere eleverne.

PRESSEMEDDELELSE – Flere faglærte skal blive iværksættere

Kilde / Logo / Foto: NEXT Uddannelse København

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen