Misbruget på Dankort i første halvår 2020 er halveret i forhold til samme periode sidste år. Nedlukning som følge af COVID-19 reducerer misbrug af fysiske kort til det halve, og trods en stigende nethandel falder online misbruget ligeledes markant.

Det første halvår af 2020 bød på en stor nedgang i kriminelles udbytte fra tyveri af fysiske Dankort. Flere faktorer spiller ind i det store fald, men især COVID-19 og de efterfølgende restriktioner i samfundet har medvirket til det store fald.

– Nattelivet har traditionelt været en populær jagtmark for korttyvene – ikke mindst de barer natklubber, der har været lukket ned. Folk står normalt tæt, og som natten skrider frem bliver folk mere uopmærksomme. Det er perfekte betingelser for en korttyv, som dog ikke har været til stede dette forår, fortæller Jeppe Juul-Andersen, direktør i Nets med ansvar for Dankort.

I perioden januar til og med juni slap korttyvene blot afsted med 3,6 mio. kr. mod 8 mio. kr. i første halvdel af 2019. Det repræsenterer et fald på 54 pct.

– Vi har de senere år set et gradvist fald i misbruget som følge af de forebyggende tiltag, der er gjort. Især introduktionen af de kontaktløse kort har gjort det sværere for tyvene at aflure PIN-koden og dermed hæve penge på kortet efterfølgende. Samtidig har politiet ydet en stor indsats i nattelivet og omkring hævekortautomater, hvilket har givet resultater, fortæller Jeppe Juul-Andersen.

Øget sikkerhed på nettet halverer online misbrug

Sammenlignet med samme periode sidste år faldt misbruget med Dankort nettet også markant. Her var misbruget på knap 5,3 mio. kr. mod næsten 9,8 mio. kr. i første halvår 2019. Det er næsten en halvering.

– Danskerne har handlet mere på nettet under corona-pandemien, og trods et stigende forbrug oplever vi et markant fald i misbruget i kroner og øre sammenlignet med samme periode i 2019. Da nethandlen er stigende, så falder misbrugsandelen således yderligere, og spørgsmålet er, om vi efterhånden kan nå længere ned, forklarer Jeppe Juul-Andersen.

Nets introducerede i 2017 en løsning til webbutikker kaldet Dankort Secured by Nets. Som noget nyt skulle køberen af et produkt til over 450 kr. også bekræfte købet med en sms-kode.

– Det har gjort en kæmpe forskel. Tidligere kunne de kriminelle, der havde oplysningerne fra betalingskortet, gennemføre et dyrt køb på nettet, men pludselig kunne de kun lykkes med manøvren, hvis de også var i besiddelse af køberens telefon og kan validere den engangskode man nu modtager ved køb over 450 kr., siger Jeppe Juul-Andersen.

Samlet set – på tværs af fysiske Dankort og online – faldt misbruget af Dankort med 50 pct. i årets første halvår sammenlignet med samme periode i 2019.

Misbrugsudvikling 1. halvår 2019 og 2020

Status over misbrug med Dankort1. halvår 2019 1. halvår 2020
Misbrug ved tabt/stjålet Dankort (1.000 DKK)                 8.004                 3.640
Misbrug ved brug af Dankort på nettet (1.000 DKK)                 9.785                 5.265
Misbrug i alt med Dankort
(1.000 DKK)
               17.788                 8.906

Udvikling i misbrug på Dankort i forhold til kortforbrug 2017-2020 (basispoint)

17-1Q2,9
17-2Q2,3
17-3Q1,8
17-4Q2,0
18-1Q1,8
18-2Q1,5
18-3Q1,2
18-4Q1,2
19-1Q1,1
19-2Q0,7
19-3Q0,7
19-4Q0,7
20-1Q0,7
20-2Q0,3

Basispoint er en typisk måleenhed for ændringer i finansielle procentdele. En ændring på 0,01 % er det samme som 1 basispoint.

Kontakter

Søren Winge
Head of Press Relations, Group Communication
Nets A/S
M: +45 29 48 26 46
swing@nets.eu | www.nets.eu

Søren Winge, Head of media relations, Nets Group

29482646

swing@nets.eu

Pressemeddelelse - Nets - Logo

Kilde / Logo: Nets

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen