De to brancheorganisationer Wear og Dansk Mode & Textil efterlyser hjælpepakker, der tager højde for de særkender, der præger mode-, sports- og tekstilbranchen med en eksport på mere end 35 mia.kr. De to organisationer præsenterer fire konkrete initiativer, der kan hjælpe en branche, der står til at tabe 20 mia. i omsætning som følge af COVID-19.

PRESSEMEDDELELSE: Brancheorganisationer frygter corona-konsekvenser for vigtigt eksporterhverv – opfordrer til akut politisk handling

Den danske mode-, sports- og tekstilbranche er under et voldsomt pres som følge af COVID-19-udbruddet. Virksomhederne i branchen er presset af lukkede butikker, annullerede ordrer, et forsvindende privatforbrug og en udpræget likviditetsmangel. Branchen adskiller sig markant fra andre brancher i det danske erhvervsliv, og derfor efterspørger de to brancheorganisationer Wear og Dansk Mode & Textil (DM&T) nu yderligere politiske initiativer, som kan hjælpe et presset erhverv.

”Vi sætter pris på, at de danske politikere har handlet hurtigt og igangsat hjælpepakker for at holde hånden under erhvervslivet. Problemet er bare, at de pakker på mange områder rammer skævt i forhold til mode-, sports- og tekstilbranchen, som opererer på en helt anden måde end andre erhverv. Der er ganske enkelt behov for yderligere handling, ellers er et af landets vigtigste eksporterhverv i overhængende fare,” siger Nikolai Klausen, direktør i Wear, en brancheorganisation under Dansk Erhverv.

Både han og DM&T’s adm. direktør Thomas Klausen roser forslaget om en mere fleksibel model for lønkompensation, som Venstre søndag foreslog. Men der er behov for yderligere initiativer, hvis nogle af Danmarks vigtigste eksportvarer fortsat skal bidrage positivt til den samlede danske økonomi.

Mode-, sports- og tekstilbranchen arbejder typisk med langsigtet produktudvikling 6-12 måneder frem i tiden. Varerne designes op til et år, før de produceres, og produktionen sættes i gang på basis af ordrer fra detail- og onlinebutikker; ordrer som placeres flere måneder inden levering. Indtil levering påhviler alle omkostninger og pengebindinger altså de danske sports-, tekstil- og modevirksomheder. I den øjeblikkelige situation annullerer kunderne ordrer, da deres butikker er lukket og der er en overhængende fare for, at branchens virksomheder må realisere store tab. Det er særligt kritisk i denne branche, hvor varerne i udpræget grad er sæsonaktuelle.

”Vi forudser et scenarie, hvor branchen samlet mister 20 mia. i omsætning. Det her er dybt alvorligt, og det rammer virksomhederne på både eksportmarkeder og i Danmark. Der er akut behov for hjælpepakker, der er tilpasset den aktuelle situation. Ellers risikerer vi at miste tusindvis af arbejdspladser og at en af nyere tids største eksportsucceser reduceres markant. Det må ikke ske,” siger Thomas Klausen, adm. direktør i DM&T.

For at sikre branchens fremtid, har Wear og DM&T udarbejdet et fælles sæt initiativer, som med politisk velvilje kan afværge de mest fatale konsekvenser for branchen – og det haster.

Skab ’fast track’ til likviditet for at opretholde driften

Varelageret er den helt store udfordring likviditetsmæssigt, og der er behov for garantier hurtigt. Ansøgningsprocedurerne i den nuværende ordning er alt for tidskrævende og det kan betyde lukning af selv veldrevne virksomheder. Vi foreslår derfor:

 • En ’fast track’ ansøgningsløsning for mode-, tekstil- og sportsbranchen. Virksomheder, der de seneste to år har vist positiv EBITDA større end 5%, kan låne sidste års resultat EBITDA uden at skulle igennem den fastlagte ansøgningsprocedure. Vilkårene vil dog betyde en fast rente på 1,5%, over syv år, hvilket er 0,5% højere end den nuværende COVID-19 garanti. Virksomheder, der ikke lever op til dette krav, kan fortsat benytte den nuværende ordning.

Forsikring mod driftstab og nedskrivning af varelagre

 • For at imødegå enorme driftstab på debitorer ønsker vi en forsikring mod tab på debitorer i Danmark og via eksportkreditten i udlandet. Løsningen kunne være en, af revisor godkendt, opstilling af dokumenterede driftstab ud fra fakturerede varer fra 1. januar til 1. juli 2020, inklusive nedskrivning af varelagre, hvorefter man ikke kan sælge forårs- og sommervarer. Man kompenserer branchens virksomheder engrosprisen, eller som et minimum kostprisen inklusive omkostninger til hjemtagelse og ind-fortoldning, som er beviseligt faktureret og bestilt til levering indenfor ovennævnte tidsrum.

En mere fleksibel form for lønkompensation

For mode-, sports- og tekstilbranchen er den nuværende ordning med lønkompensation en begrænsning snarere end en mulighed. Virksomhederne arbejder 6-12 måneder frem i tiden, og netop nu arbejder virksomhederne på at udvikle de varer, der skal sælges på den anden side af Coronakrisen. Derfor efterspørger vi:

 • En fleksibel lønkompensationsordning, hvor alle hjemsendte medarbejdere i branchen må arbejde en del af tiden under hjemsendelsen for at sikre sig, at virksomheden har produkter at sælge de kommende kollektioner. Noget som flere af Folketingets partier søndag har erklæret sig villige til at se nærmere på.

Virksomhedspant

Der hersker en markant usikkerhed ved at levere til en presset detailhandel. Branchens virksomheder er nervøse for at sende varer til kunder, der er i overhængende fare for konkurs. Det betyder nemlig, at de mister deres penge, men at de – som reglerne er nu – ikke kan få allerede leverede varer tilbage. Derfor ønsker vi:

 • En politisk beslutning om at man i en periode på 6-12 måneder tilsidesætter loven om virksomhedspant, hvilket giver leverandørerne mulighed for at tage ubetalte varer retur fra kunderne for at imødegå egne driftstab og samtidig holde gang i alles forretninger.
Nøgleord
 • Dansk Mode & Textil
 • Eksport
 • erhvervsliv
 • erhvervspolitik
 • Mode
 • Modebranchen
 • sportstøj
 • tekstil
 • tekstiler
 • WEAR

Kontakter

For yderligere kommentarer og information, kontakt venligst

Thomas Klausen
Adm. Direktør, Dansk Mode & Textil
Tlf. 2222 0402

Nikolai Klausen
Direktør, Wear
Tlf. 9137 3130.

PRESSEMEDDELELSE: Brancheorganisationer frygter corona-konsekvenser for vigtigt eksporterhverv – opfordrer til akut politisk handling

Kilde / Logo / Foto: Dansk Mode & Textil

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen