I dag præsenterede Finans Danmarks Hvidvask Task Force 25 bud på at styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering i danske pengeinstitutter. Det er både rigtigt og nødvendigt med en endnu stærkere samlet indsats, hvor fælles it-systemer og styrket samarbejde med myndighederne på området er helt afgørende for at komme skridtet videre i kampen mod kriminaliteten, mener Finansforbundet.

​’Finansielle virksomheder har naturligvis en helt central samfundsopgave i sammen med myndighederne på området i at dæmme op for den kriminalitet, der forsøger at finde vej gennem den infrastruktur, som sektoren er en del af.Indsatsen over for et enormt og globalt problem som hvidvask kræver fælles løsninger på, at både de rigtige, teknologiske værktøjer er til rådighed i tilstrækkelig grad og at samspillet med myndighederne forstærkes. Derfor er det også en række fornuftige anbefalinger, Task Forcen kommer med både til sektoren og til resten af det nødvendige samfundsværn mod hvidvask for i sidste ende at styrke den fælles indsats mod kriminaliteten’, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Task Forcen har lagt særlig vægt på en række fælles it-projekter og -løsninger i og omkring sektoren, et øget samarbejde med myndighederne i form af bl.a. en fælles efterretningsenhed efter den britiske JMLIT-model og en række tiltag i sektoren inden for bl.a. uddannelse, styrket gennemsigtighed og adfærdsprincipper.

‘Der er ingen tvivl om, at medarbejderne i sektoren har været hårdt ramt af de sager og historier, der er har floreret om hvidvask i forbindelse med finansielle virksomheder. Sektoren har en kæmpe opgave i at dæmme så godt op for økonomisk kriminalitet som overhovedet muligt, og det kræver strukturelle værktøjer, men det er også et område, som rigtige mange ansatte i sektoren allerede arbejder benhårdt for hver eneste dag. Vi hilser det klare signal fra sektoren velkomment og tager meget gerne dialogen om den videre og konkrete implementering, for det er klart, at opgaven kræver forankring gennem rigtig mange dele af organisationen i en finansiel virksomhed’, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

PRESSEMEDDELELSE: Fornuftige anbefalinger fra Finans Danmarks Hvidvask Task Force

Kilde / Logo: Finansforbundet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen