Kreativiteten bobler og ideerne får frit flow, når eleverne på Skolen på Strandboulevarden i uge 45 arbejder med entreprenørskab. De er én skole ud af mange, hvor eleverne ikke bare lærer at læse, skrive og regne, men også hvordan man arbejder innovativt, får ideer og gør dem til virkelighed. Netop den proces er eleverne i fuld gang med, når H.K.H. Kronprinsen besøger dem onsdag den 6. november.

PRESSEMEDDELELSE: H.K.H. Kronprinsen besøger entreprenante elever, der gør ideer til virkelighed
Præsentation af idé i Projekt Edison fra et tidligere år.

Idegenerering, kreative øvelser og fokus på at skabe værdi for andre end en selv er med innovation og entreprenørskab blevet en del af undervisningen for elever i landets grundskoler. På Skolen på Strandvejen står hele uge 45 som entreprenørskabsuge, og alle skolens elever skal på forskellig vis arbejde med entreprenørskab.  

Bl.a. er 6. klasse på Skolen ved Strandvejen med i Projekt Edison, en lærerig og sjov opfinderkonkurrence for elever, og de får onsdag den 6. november besøg af H.K.H. Kronprinsen, som skal snakke med eleverne, der er i fuld gang med at generere nye og innovative ideer.  

– I Fonden for Entreprenørskab vil inspirere børn og unge og give dem evnen til at tænke og agere entreprenant, så de kan lykkes i en global og omskiftelig verden. Det er Projekt Edison er godt eksempel på. Her bruger eleverne deres kreativitet til at finde på innovative ideer og arbejder også med, hvordan de kan føre ideen ud i livet. Derudover giver det dem erfaring med produkt- og konceptudvikling, siger Christian Vintergaard, adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab, som arbejder for at udbrede innovation og entreprenørskab i det danske uddannelsessystem og står bag Projekt Edison. 

H.K.H. Kronprinsen vil besøge eleverne i 6. klasse for at få et indblik i, hvordan de arbejder med innovation og entreprenørskab. I år er temaet for Projekt Edison Værdifulde Fællesskaber, et tema som er udviklet i samarbejde Social- og Indenrigsministeriet. Eleverne arbejder derfor i deres forløb med sociale emner som ensomhed, hjemløshed, mobning og digitale fællesskaber. 

Pressetilmelding og akkreditering 

Pressen har mulighed for at være med under dele af besøget, men det kræver akkreditering på forhånd. For akkreditering skal interesserede medier sende en mail med navn og medie til berit@ffefonden.dk senest tirsdag den 5. november kl. 10.00. 

PRESSEMEDDELELSE: H.K.H. Kronprinsen besøger entreprenante elever, der gør ideer til virkelighed

Kilde / Logo / Foto: Fonden for Entreprenørskab

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen