Den 5. maj blev regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet enige om et nyt udligningssystem, der skal danne et Danmark i bedre balance. Aftalen betyder blandt andet, at ca. 1,4 mia. kr. bliver flyttet til landets 30 yderkommuner, og samtidig bliver der sikret en ekstra statslig finansiering til kommunerne for op til 6,5 mia. kr. i 2021. Udligningssystemet skal give stabilitet og forudsigelighed til de udsatte kommuner.

Ny analyse: Kommuner med stort vejvedligeholdelsesefterslæb får 600 mio. kr. ekstra

Dansk Vejforening og Asfaltindustrien har sammen udarbejdet en analyse, der sammenholder de kommuner, der har det største vedligeholdelsesefterslæb på vejene, med de kommuner, der modtager ekstra finansiering på i alt 597,4 mio. kr. i forbindelse med udligningsreformen, og de berørte kommuner er følgende: Norddjurs, Herlev, Lemvig, Samsø, Halsnæs, Hjørring, Næstved, Assens og Furesø kommuner. Opfordringen til disse kommuner er den samme: ”Benyt jer af den gode mulighed, I har nu, og prioriter vejvedligeholdet. Vedligeholdte veje er velfærd på lige fod med skoler, daginstitutioner og plejehjem”.

Gode veje skaber vækst og velfærd

Gode veje skaber vækst hos trængte kommuner både i form af arbejdspladser her og nu og i form af, at infrastruktur skaber vækst på sigt, for virksomheder etablerer sig der, hvor det er lettest at tiltrække arbejdskraft, få råvarer fragtet ind og produkter kørt ud.

Gode veje kan også være med til at løfte boligområder og kvarterer. Hullede veje, fortovsfliser der ligger skævt, hver anden gadelygte der er gået ud, og ukrudt der breder sig, giver ikke et godt bo-miljø og er ikke med til at tiltrække gode skatteborgere eller løfte et dårligt kvarter, snarere det modsatte – det risikerer at fremme ghettodannelse.

Det er nu I har chancen

”Vi håber med denne appel på baggrund af den nye analyse at sætte fokus på de store gevinster, der er ved vejvedligehold. Og at minde kommunerne om, at vejvedligehold er lige så vigtigt og lige så meget velfærd, som andre investeringer, der kommer kommunernes borgere til gavn. Udfordringen er, at veje ikke altid er ”spændende” nok, og derfor bliver de nedprioriteret, og det er smadder ærgerligt, for dårlige veje er dyre, de koster 2 – 3 gange så meget at vedligeholde som gode veje; og dårlige veje resulterer i tragiske og dyre trafikulykker.

Kontakter

Anders Hundahl, adm. direktør i Asfaltindustrien tlf.:40439370 mail: a@asfaltindustrien.dk
Helle Rasmussen, sekretariatschef i Dansk Vejforening tlf.: 26168232 mail: hr@dv.dk

PRESSEMEDDELELSE: Appel til kommunerne – brug udligningspenge på infrastruktur og skab velfærd

Kilde / Logo: Dansk Vejforening

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen