Arbejdsmarkedet har overrasket positivt efter nedlukning i december, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Cheføkonom er dog bekymret for udvikling blandt langtidsledige.

PRESSEMEDDELELSE – Nedlukningen har kun øget ledigheden en smule

Antallet af nytilmeldte ledige fra 15. december 2020 til 2. februar 2021 har kun været beskedent højere end samme periode de foregående fem år. Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesministeriet. Grafik: AE

ARBEJDSMARKED

Coronapandemien i Danmark blussede op i efteråret, og i december indførte politikerne nye restriktioner for at reducere aktiviteten i samfundet. Alligevel er der ikke sket en så stor eksplosion i arbejdsløsheden hen over jul og nytår, som man kunne frygte. Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Antallet af tilmeldte ledige er vokset med knap 19.300 personer på halvanden måned – fra midten af december frem til starten af februar. Til sammenligning voksede ledigheden i foråret 2020 på ganske kort tid med cirka 50.000 personer som følge af nedlukningen.

”Jeg er faktisk overrasket over, at nedlukningen i december ikke har markeret sig tydeligere i ledighedstallene. Det er positivt,” siger cheføkonom Erik Bjørsted fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

En sammenligning af perioden fra 15. december til 2. februar hen over de fem foregående vintre viser, at stigningen i antallet af ledige ikke er væsentligt højere end normalt.

I de fem foregående år er arbejdsløsheden gennemsnitligt steget med 13.700 personer i perioden. Stigningen i antallet af tilmeldte ledige er altså kun 5.600 personer højere, end den i gennemsnit har været de sidste fem år.

”Det hører med til historien, at arbejdsløsheden faktisk plejer at vokse på denne tid af året. Sammenlignet med de foregående fem år er en stigning i antallet af tilmeldte på 19.300 personer siden midten af december ikke voldsom,” siger Erik Bjørsted.

Højeste andel langtidsledige i seks år

Selvom ledighedstallene ikke er eksploderet som følge af nedlukningen, bekymrer udviklingen af langtidsledige under coronakrisen cheføkonom Erik Bjørsted.

”33.000 personer kan betegnes som langtidsledige, hvilket svarer til cirka hver fjerde arbejdsløs, hvilket er den højeste andel i seks år. Det er bekymrende, fordi det betyder at flere og flere risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet,” siger Erik Bjørsted.

Man er langtidsledig, hvis man har været ledig i mindst 80 procent af tiden inden for de sidste 12 måneder.

Nytilmeldte ledige i perioden 15. december til 2. februar

ÅrNytilmeldte ledige
Vinter 2015/1614.276
Vinter 2016/1716.085
Vinter 2017/1810.737
Vinter 2018/1912.582
Vinter 2019/2014.887
Vinter 2020/2119.263

Anm.: Der ses på antallet af tilmeldte ledige på Jobnet. Data er ikke sæsonkorrigeret.

Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesministeriet.

Andre fakta

  • Før coronakrisen var der cirka 130.000 tilmeldte ledige. I foråret steg tallet på kort tid til cirka 180.000. Siden maj er det stille og roligt gået den rigtige vej, men med nedlukningen i december er tallet nu cirka 176.500 personer.
  • 571 personer blev fyret i forbindelse med afskedigelser af større omfang i december 2020 ifølge Beskæftigelsesministeriet. Normalt er der i december godt 450 varslede fyringer.
  • Antallet af nyopslåede stillinger på Jobnet ligger relativt tæt på det normale niveau.
  • 33.000 personer er langtidsledige. Det svarer til hver fjerde arbejdsløs. Det er den højeste andel i seks år.

Hent analyse her: https://ae.dk/analyser/ny-nedlukning-har-kun-oeget-ledigheden-en-smule.

PRESSEMEDDELELSE – Nedlukningen har kun øget ledigheden en smule

Kilde / Logo / Grafik: AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen