H.K.H. Kronprinsen besøgte i dag fredag den 15. maj kl. 10 Re Energy i Kalundborg, hvor produktionen er omlagt til fremstilling af ethanol til desinfektionsmidler til primært sundhedsvæsenet. Anlægget er placeret på Asnæsværket.

PRESSEMEDDELELSE: H.K.H. Kronprinsen besøgte dansk ethanolproduktion

Foto: Keld Navntoft.

Kronprinsen fik fremvist anlægget, som producerer en stor del af de cirka 100.000 liter ethanol til desinfektion, især håndsprit, som Danmark dagligt har brug for under coronakrisen.

Novo Nordisk Fonden og Carlsbergfondet har bevilget 17,5 mio. kr. til produktion af ethanol på anlægget, der tidligere var ejet af Ørsted. Og et konsortium bestående af staten, Carlsberg, Ørsted og Re Energy udgør et nyoprettet selskab under Rigspolitiet til nødproduktionen af ethanol.

– Det er helt afgørende for en forsvarlig genåbning af det danske samfund, at vi har tilstrækkelige mængder håndsprit, som kan bruges af vores sundhedspersonale og stilles til rådighed i det offentlige rum. Vi var som land i en kritisk situation, og derfor trådte vi også øjeblikkeligt til med yderligere ressourcer og kompetencer. Vi føler os alle beærede over, at Kronprinsen med sit besøg i dag anerkender den kæmpe indsats, som alle har ydet. Medarbejderne har arbejdet på hverdage, i weekender og på helligdage for at lykkes, siger professor, Flemming Besenbacher, formand for Carlsbergfondet og Carlsberg A/S.

– Vores ambition med dette initiativ er at bidrage til at dække efterspørgslen på desinfektionsmidler og derved begrænse smittespredningen i Danmark. Det har været imponerende at se den indsats og velvilje, der har været fra både Den Nationale Operative Stab og de involverede fonde, virksomheder og erhvervsfolk, der har investeret personlig tid og ressourcer i at få dette innovative samarbejde struktureret og udført i løbet af blot få uger, siger Niels Peder Nielsen, viceadministrerende direktør i Novo Nordisk Fonden.

Produktionen på Re Energy er baseret på en fermenteret alkoholbase fra Carlsbergs bryggeri i Fredericia, og 10 tankbiler opererer i døgndrift for at levere 1,4 millioner liter alkoholbase om ugen for at holde anlægget kørende. Alkoholbasen destilleres på Re Energy til 90 % og forarbejdes herefter til desinfektionsmiddel. Ingen af parterne får udbytte af produktionen.

– Det var en stor glæde at kunne fremvise et flot resultat af danske virksomheders og fondes samarbejde for Kronprinsen. Novo Nordisk Fonden og Carlsbergfondet har vist samfundssind, og sammen med Ørsted og Re Energy leveret et stort bidrag til at få Danmark igennem krisen. Det kan vi som land godt være stolte af, siger Lars Frelle-Petersen, direktør i Dansk Industri, og som har været repræsentant for erhvervslivet i Den Nationale Operative Stab.

Kronprinsen blev budt velkommen af bl.a. formanden for Carlsberg Fondet, Flemming Besenbacher og viceadministrerende direktør Niels Peder Nielsen, Novo Nordisk Fonden, hvorefter rundvisningen foregik i hold under hensyn til sundhedsmyndighedernes forskrifter om antal personer, der må være samlet.

Hent fotos af Kronprinsens besøg på etanolproduktion her. Foto: Keld Navntoft.

Kontakter

Yderligere oplysninger fås hos presserådgiver Bo Hjuler, DI, tlf. 2328 4912

Pressemeddelelse - DI Dansk Industri - Logo

Kilde / Logo: Dansk Industri. Foto: Keld Navntoft.

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen