Kræft og anden alvorlig sygdom: Selvom de fleste vuggestuer og børnehaver har sorghandleplaner og fokus på barnet, hvis en forælder bliver alvorligt syg eller dør, efterlyser 40 pct. af lederne redskaber, hjælp og uddannelse. Det viser ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse.

PRESSEMEDDELELSE: Når små børn sørger – daginstitutioner vil rustes mere

Foto: Cecilia Samsson

Hvert år oplever omkring 11.000 små børn i alderen 0-6 år, at mor eller far bliver alvorligt syge eller dør.

Derfor er der brug for, at daginstitutionerne er godt rustede til at håndtere de svære følelsesmæssige udfordringer, der opstår, når små børn sørger eller er i krise.

En ny undersøgelse ’Når små børn sørger – Kvaliteten af sorgberedskabet i daginstitutioner’ viser, at stort set alle daginstitutioner har sorghandleplaner, men at 40 pct. af daginstitutionslederne efterlyser redskaber og mere hjælp og uddannelse til at håndtere de små børns sorg og krise.

– Selvom det er glædeligt, at så mange daginstitutioner har fokus på sorg og krise hos børnene, så er det også bekymrende, at så mange ledere efterlyser forbedringer, siger Martin Lytje, post.doc og psykolog hos OmSorg i Kræftens Bekæmpelse.

– Små børn tilbringer mange af deres vågne timer i vuggestuen eller i børnehaven. Derfor har institutionerne en stor rolle at spille, når barnet sørger eller er i krise. Og her taler vi ikke kun om kræftsygdomme, men om alvorlig sygdom generelt i familierne, siger Martin Lytje.

Pædagoger skal rustes

59 pct.af lederne peger på, at pædagogerne ikke er godt nok rustede uddannelsesmæssigt til at stå i de svære situationer. Og 95 pct. mener, at ‘sorg og krise’ hos børn bør være en del af pensum på pædagoguddannelsen.

– Død, sygdom, sorg og smerte er svære følelser at rumme for os mennesker. Når små børn sørger eller er bekymrede for mor eller far, gør pædagogerne uden tvivl deres bedste. Men det en rigtig vanskelig opgave, og derfor er det vigtigt at få meget træning og undervisning i emnet, så man føler sig mere sikker, siger Martin Lytje.

Svært med den langsigtede sorg

Undersøgelsen viser, at stort set alle daginstitutioner har en sorghandleplan, som beskriver, hvilke initiativer, der skal sættes i gang under et alvorligt sygdomsforløb eller ved dødsfald.

80 pct.af lederne siger, at sorghandleplanerne er et effektivt værktøj i de første par uger af et krise- og sorgforløb, men tilfredsheden falder til 64 pct., hvis planen skal bruges i et forløb, der strækker sig over flere måneder eller år.

– Et barns forløb er ekstremt individuelt, fordi børn ofte går ind og ud af svære følelser. Hvis et barn mister en forælder, kan man tænke, at nu går det godt – men så kommer sorgen tilbage. I takt med at børn vokser og lærer nye ting om sig selv, vil de også lære nye betydninger af, hvad det vil sige at have mistet eller at leve med en meget syg mor eller far. Det skal de voksne i daginstitutionerne også have øje for, siger Martin Lytje.

Derfor vil Kræftens Bekæmpelse udsende ny og opdateret sorghandleplan til alle landets dagsinstitutioner i 2021. Den nye plan vil være baseret på viden fra interviews med 47 forældre, børn og pædagoger. 

——————————————–

Om undersøgelsen: ’Når små børn sørger – Kvaliteten af sorgberedskabet i daginstitutioner’:

Epinion har for Kræftens Bekæmpelse gennemført telefoniske interviews med 603 vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Både offentlige, private og selvejende dagtilbud blev inkluderet i undersøgelsen. Der er i forbindelse med undersøgelsen blevet udarbejdet en sampleplan, som sikrer repræsentativitet på institutionstype samt på region.

Undersøgelsen spørger ind til al form for alvorlig sygdom – og ikke kun kræftsygdom.

Hovedresultater:

  • 87 pct. af danske daginstitutioner har en sorghandleplan
  • 40 pct. af daginstitutionerne har benyttet sig af sorghandleplanen inden for de seneste to år
  • 80 pct. synes sorghandleplanen er effektiv i de indledende uger. Dette falder til 64 pct. på sigt
  • 34 pct. er enige i, at der kan ske forbedringer relateret til at støtte sorgramte børn og deres forældre
  • 59 pct. af daginstitutionslederne mener, at pædagogerne ikke er godt nok rustede til at håndtere børn og familier i sorg via deres uddannelse.
  • 95 pct. af daginstitutionslederne angiver, at læring om sorg og krise hos børn bør være en del af pensum på pædagoguddannelsen.
  • Selvom de fleste vuggestuer og børnehaver har sorghandleplaner og fokus på sorg, erkender 40 % af lederne, at der er brug for bedre redskaber og mere hjælp og uddannelse på området.

Kontakter

Pressekontakt: Didder Oppermann 2115 1331.

Pressemeddelelse - Kræftens Bekæmpelse - Logo

Kilde / Logo: Kræftens Bekæmpelse. Foto: Cecilia Samsson.

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen