EU-landene er blevet enige om at accelerere opbygningen af et digitalt indre marked, der skal bringe EU hurtigt ud af coronakrisen og ind i den globale konkurrence. Danske virksomheder er digitale frontløbere og med massive EU-investeringer i digital infrastruktur, dataøkonomi og digital kvalifikationer vil vi samtidig kunne sætte yderligere skub i den digitale udvikling i Danmark, vurderer DI.

PRESSEMEDDELELSE: Nu sætter EU endelig turbo på den digitale omstilling

Coronakrisen er langt fra ovre, men EU har stadig en vigtig opgave i at sikre virksomhedernes langsigtede konkurrencekraft i den stadig hårdere globale konkurrence. Derfor var EU’s stats- og regeringschefer indkaldt til et ekstraordinært EU-topmøde 1. oktober, hvor EU’s digitale omstilling var på dagsordenen.

EU-Kommissionen skal seneste i marts 2021 fremlægge en digital 2030-plan for EU. I dag har EU-landene taget hul på arbejdet med det første skridt i retningen mod et stærkere digitalt indre marked, der samtidig fremrykker vigtige initiativer i forhold til EU’s dataøkonomi.

– Danske virksomheder er digitale frontløbere, men har tidligere været hæmmet af, at EU ikke har sat klare juridiske rammer for deling af data. Det har vi nu endelig fået, så erhvervslivet bredt set kan indfri potentialet i dataøkonomien og bedre kan konkurrere med lande som USA og Kina, siger Anders Ladefoged europapolitisk chef i DI.

– Vi hæfter os ved, at udviklingen skal ske med afsæt i europæiske værdier om sikkerhed og ansvarlighed, hvor den enkelte EU-borger er i centrum. Det er samtidig enormt vigtigt for de mange virksomheder, der også har indledt en digital rejse, at deres data behandles forsvarligt, siger Anders Ladefoged.

Det kræver også massive investeringer at nå i mål med EU’s digitale omstilling. Derfor har EU-landene aftalt at fremrykke investeringer i bedre rammevilkår for Internet of Things, kunstig intelligens, blockchain, cloud-services, 5G-netværk og digitale kompetencer. Det skal give virksomhederne bedre muligheder for at omstille og skalere deres forretning. Det vil dels sikre, at EU og Danmark for alvor træder ind i den digitale tidsalder, og samtidig være med til at sikre vækst og beskæftigelse i fremtiden.

– Virksomhederne er allerede i fuld gang med den digitale omstilling af deres forretningsmodel, men de kan ikke gøre det alene. Der er i øjeblikket et stort investeringsgab på det digitale område i EU’s indre marked. De kommende investeringer og offentlig-private partnerskaber om digital infrastruktur og digitale teknologier er derfor afgørende for, at virksomhederne kan føre nye digitale løsninger ud i livet, siger Anders Ladefoged.

– EU’s ambitioner om at opbygge et stærkt digitalt indre marked må aldrig komme til at stå i kontrast til virksomhedernes globale værdikæder. Danske virksomheder – store som små – er til stede på de globale markeder og har brug for at kunne foretage sikre dataoverførsler til deres lokale produktionsenheder. Afskærer vi os fra den globale datainfrastruktur, taber virksomhederne terræn i forhold til deres konkurrenter, siger Anders Ladefoged..

Da statsminister Mette Frederiksen indtog talerstolen ved DI’s Topmøde 29. september 2020, varslede hun en ny national digitaliseringsstrategi. DI håber, at EU’s nye initiativer og fokus kan inspirere til handling og investeringer i Danmark.

EU-landene vil følge op på de digitale ambitioner på EU-topmødet i marts 2021. I mellemtiden er der vigtige forhandlinger mellem Ministerrådet og Europa-Parlamentet om EU’s budgetramme for 2021-2027 og genopretningsfond. En aftale herom i efteråret 2020 er forudsætningen for få EU’s mange midler til digital omstilling ud at leve fra starten af 2021.

Pressemeddelelse - DI Dansk Industri - Logo

Kilde / Logo / Foto: Dansk Industri

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen