SMVdanmark er rigtig glade for den aftale, et enigt Folketing netop har landet. Aftalen gør det muligt for seriøse iværksættere, der startede deres selskab som et iværksætterselskab (IVS), populært kaldet et 1-kr. selskab, at konvertere det til et anpartsselskab (APS) på rimelige vilkår. Det holder platuglerne væk, uden at ødelægge det for seriøse, hårdtarbejdende iværksættere, mener SMVdanmark.

IVS’erne, der kunne oprettes for én krone, skulle hjælpe iværksættere, der ikke var så stærkt økonomisk polstrede, til at komme i gang med deres virksomhed. Desværre blev ordningen i en del tilfælde misbrugt til fx moms- og skattesvindel, og nu er den lukket. Men der eksisterer stadig ca. 32.000 IVS’ere i Danmark.

Dagens aftale i Folketinget betyder, at et IVS kan konverteres til et APS mod at ejeren indbetaler op til 40.000 kr. i startkapital, minus den kapital, der allerede ligger i selskabet. Samtidigt udskydes fristen for indbetaling til 15. oktober 2021.

”Aftalen betyder, at en seriøs, hårdtarbejdende iværksætter nu skal indfri et nogenlunde rimeligt kapitalkrav for at kunne drive sin virksomhed videre. Tidligere var det et krav, at virksomheden skulle være gældfri, før den kunne omdannes til et APS, så hvis du fx havde lånt 200.000 kr. til en varevogn, skulle det lån indfris. Det laver dagens aftale om på, og det er vi meget glade for. Samtidigt forlænges fristen for indbetaling. Begge tiltag er rigtigt fornuftige især i en corona-krise, hvor mange virksomheder er pressede,” siger chefkonsulent i SMVdanmark, Alexander Nepper.

Selv om han er meget positiv over for aftalen, mener han dog, at kapitalkravet er for højt.

”Vi har EU’s næsthøjeste kapitalkrav, og i andre lande kan man stadig starte selskaber for langt mindre beløb, så kravet bør være markant lavere end de 40.000 kr. Jeg så gerne, at beløbet for at starte et APS lå på 8.000 kr., alternativt at den indskudte startkapital kan udgøres af en personlig hæftelse, så iværksættere ved opstart ikke skal have penge op af lommen. Vækstvirksomhederne har nøglen til fremtidens arbejdspladser, og vi er i hård international konkurrence om de bedste, så vi har ikke råd til at sætte barrierer op for dem,” siger Alexander Nepper.

Dagens aftale er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet.

Kontakter

Alexander Nepper, Politisk chefkonsulent

27 21 04 04

nepper@smvdanmark.dk

PRESSEMEDDELELSE: SMVdanmark – treparten virker ikke

Kilde / Logo: SMVdanmark

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen