Værdien af arbejdslyst er for første gang nogensinde målt i kroner og øre. Krifas Videncenter for God Arbejdslyst og tænketanken Kraka står bag stor undersøgelse

PRESSEMEDDELELSE: Ny forskning – god arbejdslyst betaler sig

Investering i trivsel og god arbejdslyst kommer godt igen for lønmodtagere, ledere, virksomheder og samfundet generelt. Det slår ny banebrydende forskning fast med syvtommersøm. Undersøgelsen er et samarbejde mellem Krifas Videncenter for God Arbejdslyst og tænketanken Kraka.

Undersøgelsen viser både, hvorfor det er en fordel for ledere at gå op i medarbejdernes arbejdslyst, og hvor meget arbejdslyst er værd i kroner og øre for danske lønmodtagere. Samlet set vurderer danskerne deres arbejdslyst til at være 155.000 kroner værd efter skat.

Sund fornuft

Krifas formand Søren Fibiger Olesen kalder fokus på arbejdslyst sund fornuft og mener, at resultaterne fra den nye forskning taler for sig selv.

– Jeg vil gerne opfordre danske ledere både i det private og offentlige til at sætte fokus på trivsel på deres arbejdsplads. Det er sund fornuft både for lederen, medarbejderen, virksomheden og samfundet generelt. God arbejdslyst giver bedre bundlinje og flere muligheder for øget velfærd, siger Søren Fibiger Olesen.

Undersøgelsen slår fast, at virksomheder, der fokuserer på arbejdslyst, bedre kan tiltrække og fastholde medarbejdere. Samtidig har lønmodtagere med god arbejdslyst bedre helbred, færre sygedage og lavere stressniveau.

– Folketingspolitikerne bør arbejde mere med rammerne for trivsel. Hvordan får vi bedre ledere i Danmark, hvordan skaber vi bedre balance mellem arbejde og fritid, og hvordan kan vi i højere grad mestre vores arbejde i fremtiden, som kræver mange nye kompetencer? Det giver mening at arbejde med trivsel både i forhold til samfundsøkonomien og det enkelte menneske, lyder det fra Krifas formand.

Som at tisse i bukserne

Det er særligt faktoren mening, der er mange penge værd for danskerne. Hvis man som medarbejder fx kan se, at ens arbejde giver mening, er vigtigt for samfundet, og man samtidig forstår de beslutninger, der bliver truffet, er det 35.000 kr. værd efter skat.

Det betyder dog ikke, at man kan droppe lønforhandlinger og udelukkende fokusere på trivsel. Godt nok viser Krifas forskning, at løn ikke er blandt de vigtigste faktorer, når det kommer til danskernes arbejdslyst – men det er først tilfældet, når lønnen ligger på et rimeligt niveau.

Ifølge Rasmus Højbæk, erhvervspsykolog i Krifa, bliver vigtigheden og værdien af god arbejdslyst mest tydelig, når den mangler.

– Fokus på god arbejdslyst kan naturligvis ikke stå i stedet for en dårlig løn. Men er lønnen rimelig, er ekstra penge ikke det, der motiverer os mest. En lønforhøjelse er som at tisse i bukserne, hvis man har lav arbejdslyst. Og den dårlige trivsel bliver tydelig igen, når den nye løn er blevet hverdag. Derfor er en prioritering af arbejdslyst win win for både ledere og medarbejdere, siger han.

PRESSEMEDDELELSE: Ny forskning – god arbejdslyst betaler sig

Kilde / Logo / Foto: Krifa

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen