Balance Danmark roser regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet for en historisk bred udligningsaftale, der nu giver ro om kommunernes budget for 2021. Organisationen peger dog på, at der er tale om en revision og anbefaler derfor stadig, at der nedsættes en uvildig udligningskommission, som skal udarbejde et helt nyt system.

”Vi er meget glade for, at der nu er landet en bred aftale om en ny udligningsrevision. Det er helt afgørende, at partierne har fundet hinanden i tide til at sikre kommunernes budgetlægning for 2021. Samtidig vil vi også gerne rose partierne for de principper, der ligger til grund for revisionen. Man har arbejdet med udgangspunkt i at sikre god velfærd i alle landets kommuner, og det har været den rette tilgang,” siger Kim Ruberg, formand for Balance Danmark.

Han understreger, at Balance Danmark nu vil analysere nærmere på hele aftalen, og hvilke konsekvenser den får for de enkelte kommuner, inden organisationen kommer med den endelige dom.

”Ud fra det materiale, som aftalepartierne har fremlagt, kan vi se, at langt størstedelen af de kommuner, som i dag er udfordrede med bl.a. et lavt serviceniveau og en høj kommuneskat, bliver tilført flere midler fra udligningssystemet, og det er vi naturligvis meget glade for. Aftalen medvirker til et Danmark i bedre balance,” siger Kim Ruberg.

Balance Danmark sendte sammen med 40 borgmestre og en række organisationer tilbage i marts måned otte anbefalinger til en ny udligningsordning til Folketingets partier. De fleste af de anbefalinger er en del af den aftale, partierne netop har indgået.

”Jeg vil gerne rose partierne for at lytte til de anbefalinger, vi sendte til Folketinget. Vi foreslog bl.a., at udlændingeudligningen skulle halveres, som Finansieringsudvalget foreslog i 2018, et nyt kriterie for middellevetid, der tager højde for store forskelle i levetiden i kommunerne, at udligningen af selskabsskatten øges, at der indføres udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme, og at finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. gøres permanent. De anbefalinger er en del af aftalen, og det letter vi på hatten for.”

Han roser samtidig partierne for at fjerne hovedstadsudligningen, som i alt for mange år har været med til at inddele kommunerne i et A-hold i hovedstadsområdet og et B-hold i resten af landet.

”Men vi havde gerne set, at servicerammen blev udvidet, så de kommuner, der nu får tilført flere midler, også kunne bruge pengene på mere velfærd. Vi forventer dog, at det vil ske i forbindelse med de kommende forhandlinger mellem regeringen og kommunerne. Samtidig undrer det os, at man ikke har ændret i lav indkomst-kriteriet og kriteriet for nomadebørn. To helt skæve kriterier, der virkelig tilgodeser kommunerne i specielt hovedstadsområdet,” siger Kim Ruberg.

Uvildig kommission

På trods af mange positive elementer i aftalen holder Balance Danmark fast ved anbefalingen om, at der skal nedsættes en uvildig udligningskommission.

”Vi i dag fået en reform af det eksisterende udligningssystem. Ikke et nyt system. Motoren er stadig den, der blev skabt i 1930’erne, og den bør stadig skrottes. Vi forudser med stor sikkerhed, at den revidering, der er sket i dag, om nogle år vil komme i lige så store problemer som det udligningssystem, der er gældende i dag. Derfor foreslår vi stadigvæk, at man nedsætter en uvildig udligningskommission, som over en årrække skal udarbejde et helt nyt system, der tager afsæt i nutidens muligheder for en nøje beregning af de socioøkonomiske udgifter og de enkelte kommuners økonomiske udgangspunkt. Et helt nyt udligningssystem, der baseret på fakta skal sikre alle landets kommuner forudsigelige og nogenlunde lige muligheder for at tilbyde borgerne velfærd ved et nogenlunde lige beskatningsniveau,” siger Kim Ruberg.

På pressemødet i dag fortalte aftalepartierne, at udligningssystemet tilføres 6,5 mia. kr. ekstra. Det beløb sætter Balance Danmark dog umiddelbart spørgsmålstegn ved.

”Partierne gør det nuværende finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. til et permanent tilskud, der bliver en del af udligningssystemet. Det er altså ikke nye penge, men midler, som kommunerne allerede får. Og når finansministeren på dagens pressemøde siger, at der tilføres 6,5 mia. kr., mens Radikale Venstres formand, Morten Østergaard, siger 5,5 mia. kr., hvad er så rigtigt? Det vil Balance Danmark nu nøje undersøge,” siger Kim Ruberg.

Kontakter

Kim Ruberg
Formand Balance Danmark
Tlf.: 40 300 500

Martin Ø. Carstensen
Chef for Politik og Kommunikation
Tlf.: 23 71 00 43
Mail: mac@balance-danmark.dk

PRESSEMEDDELELSE: Ros for bred udligningsaftale – medvirker til et Danmark i bedre balance

Kilde / Logo: Balance Danmark

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen