Tæt på en tredjedel af Den Kongelige Operas energiforbrug vil i fremtiden blive dækket af solceller installeret på taget af bygningen på Holmen.

PRESSEMEDDELELSE – Solceller på taget af Den Kongelige Opera
Foto: Atle Winther

Forleden blev teknikerne færdige med at installere 3.500 m2 solceller, der vil dække næsten en tredjedel af bygningens energiforbrug. Solcellerne gemmer sig på Operaens tag.
De klimavenlige solceller er blevet sat op som den del af en donation på over 120 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, som går til en teknisk opgradering af Den Kongelige Opera.

Donationen gør det muligt for Det Kongelige Teater at være endnu mere offensive i forhold til målet om at blive et klimavenligt teater. Det er samtidig et led i Det Kongelige Teaters moderniseringsprogram fra 2018, hvor der er sat fokus på teatrets anvendelse af ressourcer og muligheder for at bidrage til øget bæredygtighed.

“At bruge vores mange ressourcer klimavenligt er sund fornuft og kan også være en god forretning. Vi ser på alle led i organisationen – alt lige fra besparelser på vand, el og varme og adfærdsændringer på arbejdspladsen ift. at slukke lyset til brug af bæredygtige materialer, genbrug af f.eks. scenografi og madspild i kantinerne,” udtaler økonomi- og personaledirektør på Det Kongelige Teater, Marie Munk.

I forbindelse med moderniseringsprogrammet har Det Kongelige Teater etableret et grønt forum, hvor 30 medarbejdere fra alle dele af teatret indsamler viden og ideer, følger fremdrift i projekterne og optræder som ambassadører for grønt teater-initiativet.

Af projekter der allerede er igangsat eller afsluttet kan bl.a. nævnes indførelsen af 100% biologisk vaskemiddel i vaskeriet, Skuespilhusets køle/varmeanlæg anvender vand fra havnebassinet og reducerer energiforbruget, scenografi opbevares i en ny type containere med forbedrede muligheder for ind- og udtagning af komponenter mhp. øget genbrug, pærer i lysekroner er udskiftet med LED-pærer.

PRESSEMEDDELELSE: Det Kongelige Teater giver H.M. Dronningen digital fødselsdagsgave

Kilde / Logo: Det Kongelige Teater. Foto: Atle Winther

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen