Erhvervslivets forventninger til den kommende tid er dystre. Ifølge Danmarks Statistiks konjunkturbarometer for oktober ser især industrivirksomhederne sortere på fremtiden, mens bygge- og anlægsvirksomhederne går en lille smule frem men fra et lavt udgangspunkt.

Industriens forventninger tager et stort dyk fra -7 i september til nu -12. Det er det laveste niveau i fire år.

– Grundtonen i erhvervslivets fremtidssyn er negativt, og det er formentlig især afmatningen på vores nærmarkeder Tyskland og Sverige, samt handelskrig og usikkerheden i kølvandet på Brexit, som spiller ind, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Byggeriet er knap så hårdt ramt, her er konjunkturindikatoren kravlet en smule op fra –5 i september til -3 i oktober. Ifølge Danmarks Statistik er det i oktober især ordrebeholdningen, der trækker i pessimistisk retning for byggeriet, mens forventningerne til beskæftigelsen er blevet lidt mere positive.

De nye tal viser, at 27 procent af bygge- og anlægsvirksomhederne blev begrænset i produktionen på grund af mangel på arbejdskraft i oktober. Det er samme procentandel som i september.

– Byggevirksomhederne står med en dobbelt udfordring. I nogle dele af markedet, er der ved at være lavvande i ordrebøgerne, men samtidig går udfordringen med at finde kvalificerede medarbejdere ikke væk af sig selv. Man kan sige, at det konjunkturmæssige pres på arbejdsmarkedet tager af. Men at den underliggende, mere strukturelle mangel på faglærte medarbejdere – især tømrere og elektrikere – består, siger cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg.

PRESSEMEDDELELSE: Pessimistiske forventninger i både byggeriet og industrien

Kilde / Logo: Dansk Byggeri

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen