Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget en COVID-19 hjælpepakke til nogle af verdens mest udsatte – en samlet bevilling på 650 millioner kroner til bl.a. en her-og-nu indsats for at bekæmpe smittespredningen og afbøde de økonomiske konsekvenser på længere sigt.

PRESSEMEDDELELSE: Vigtigt dansk bidrag til FN’s World Food Programme skal sikre logistik og koordination til den globale COVID-19 indsats

Foto: WFP/Hugh Rutherford

Af disse midler går 75 millioner kroner til FN’s World Food Programme (WFP), som udover fødevarebistand i humanitære kriser også er ansvarlig for logistik til de vanskeligst tilgængelige områder på vegne af det humanitære samfund.

Det danske bidrag er helt afgørende for, at WFP midt i denne globale krise kan opretholde sine humanitære fødevareprogrammer, der udgør en livline for 87 millioner af de mest sårbare mennesker over hele verden. Faktisk forbereder organisationen sig på allerede nu at skulle assistere op mod 100 – 120 millioner mennesker på grund af COVID-19 krisen. WFP befinder sig på frontlinjen, hvor organisationen assisterer sultne mennesker i mere end 80 lande, der ofte er meget dårligt rustede til at reagere på COVID-19 pandemien. 

Udover de humanitære fødevareindsatser hjælper WFP også det bredere humanitære samfund gennem logistik-støtte til den globale indsats. WFP arbejder tæt sammen med Verdenssundhedsorganisationen WHO og andre partnere og yder støtte til sundheds- og andre humanitære medarbejdere rundt omkring i verden, mens de knokler på med at inddæmme spredningen af smitten og begrænse konsekvenserne af pandemien. WFP yder også støtte gennem informationsstyring, planlægning og koordinering af forsyningskæder og -tjenesteydelser.

Med udgangspunkt i sit globale netværk af strategisk placerede humanitære depoter (United Nations Humanitarian Response Depot – UNHDR) har WFP etableret internationale og regionale forsyningscentre, hvorfra der vil blive sendt vigtige forsyninger ud til berørte lande på vegne af partnere. WFP vil ligeledes oprette lufttransportforbindelser og hyre charterfartøjer til de områder, hvor almindelig skibsfart er afbrudt. Yderlige vil WFP sørge for fly til passagertransport samt til Medevac-evakuering for nødhjælpsarbejdere.

Pandemien påvirker lande på forskellige måder. Derfor vil WFP på det internationale samfunds vegne også levere realtidssporing af pandemiens konsekvens for fødevaresikkerhed, sundhed og handel i de udsatte lande.

Kontakter

Anne Poulsen, Nordisk Direktør

+45 40 50 39 93

anne.poulsen@wfp.org

PRESSEMEDDELELSE: Vigtigt dansk bidrag til FN’s World Food Programme skal sikre logistik og koordination til den globale COVID-19 indsats

Kilde / Logo: WFP – FNs World Food Programme. Foto: WFP/Hugh Rutherford

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen