Kommunernes landdistriktsindsats er ikke lovreguleret og indsatsen bliver prioriteret og organiseret meget forskelligt i de enkelte kommuner. På et webinar vil Center for Regional- og Turismeforskning sætte fokus på disse forskelle og på de rammebetingelser der påvirker kommunernes landdistriktsindsats.

PRESSEMEDDELELSE: Webinar om kommunernes indsats for landdistrikterne

CRT har kortlagt kommunernes landdistriktsindsats og indkalder til webinar.

Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) er ved at lægge sidste hånd på en analyse af kommunernes landdistriktsindsats. I den anledning vil CRT gerne invitere til et webinar tirsdag den 23. juni 2020 kl. 10:00-11:30 med en orientering om de overordnede resultater fra projektet.

Undersøgelsen har haft fokus på landets yder- og landkommuner og i alt 41 kommuner har medvirket i undersøgelsen.

Kommunernes landdistriktsindsats er ikke lovreguleret og indsatsen bliver prioriteret og organiseret meget forskelligt i de enkelte kommuner. På webinaret vil vi se nærmere på disse forskelle og på de rammebetingelser der påvirker kommunernes landdistriktsindsats.

Vi vil også vove det ene øje og komme med vores vurdering af, hvad der ser ud til at virke bedst i landdistriktsindsatsen – og komme med et par anbefalinger til indretning af kommunernes fremtidige indsats rettet mod udvikling af landdistrikter.

Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd og Kommunernes Landsforening, der har formidlet kontakt til kommunernes landdistriktsansvarlige. Projektets hovedrapport vil blive gjort tilgængelig på CRT’s hjemmeside i løbet af sommeren.

Arrangementet er for kommunale landdistriktskoordinatorer, embedsfolk som beskæftiger sig med landdistriktsområdet og lign. 

Webinaret er gratis, men tilmelding er nødvendigt og kan ske her.

Kontakter

Noa Jankovic, public affairs-chef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 40 777 170, mail: nja@landdistrikterne.dk

PRESSEMEDDELELSE: Millioner på vej til grønne initiativer i landdistrikterne

Kilde / Logo / Foto: Landdistrikternes Fællesråd

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen