Fredag den 1. marts 2024 kl. 10.00 – 14.00 i Odsherred Erhvervsforum, Bjarkesvej 1, 4500 Nykøbing Sj.

Kender du det, at man som behandler ofte kan være lidt ensom i forhold til at være virksomhedsejer og direktør i egen butik?

Kender du det, at mangle et sted og blive tanket op, når sidste kunde er gået?

Kender du også det, at du ikke har noget sted at gå hen med din ide eller at få sparring på hvad der lige rør sig hos dig?

Hvis du kan svare ja, til bare et af de 3 spørgsmål, så er Odsherred behandler-netværk måske noget for dig.

Odsherred Behandler-netværk er for alle, der arbejder som behandlere, terapeuter, massører eller indenfor det alternative og spirituelle. Det kan være behandlere med flere forskellige uddannelsesretninger indenfor manuel behandling. Personlige trænere, kropsterapeuter, kiropraktorer, psykologer og coaches er også inkluderet i netværket.

Formålet med netværket er at skabe samlingssted med mulighed for at fremme samspil og styrke relationer imellem netværkets virksomheder. Formålet med netværket er ligeledes at skabe et rum, hvor der er mulighed for at få sparring, ny viden og inspiration til at udvikle sig selv og sin virksomhed.

Dagens program:

Kl. 10.00   Velkomst og præsentation v/Anni, Odsherred Erhvervsforum

Oplæg v/ Marie, Happy Heart Coach

Initiativtagerne til Kick Off: Marie, Happy Heart Coach, Ditte, Superfys, Shanie, den oprindelig vej,

Workshop:

Hvordan ser du et netværk?

Hvor ser du dig selv i et netværk?

Hvad kan og vil du bidrage med?

Netværkets aktiviteter?

Netværkets styregruppe?

Kl. 13.45 Afrunding og tak for i dag.

Workshoppen vil foregå i en afslappet atmosfære, med oplæg, dialog, indlagte øvelser og gruppearbejde. Derudover vil vi sikre at vi også bevæger hen over workshoppen og at der vil være indlagte pauser. Odsherred Erhvervsforum er vært ved en sandwich, kaffe og te.

Odsherred Behandler-netværk er for alle, der arbejder som behandlere, terapeuter, massører eller indenfor det alternative og spirituelle. Det kan være behandlere med flere forskellige uddannelsesretninger indenfor manuel behandling. Personlige trænere, kropsterapeuter, kiropraktorer, psykologer og coaches er også inkluderet i netværket.

Formålet med netværket er at skabe samlingssted med mulighed for at fremme samspil og styrke relationer imellem netværkets virksomheder. Formålet med netværket er ligeledes at skabe et rum, hvor der er mulighed for at få sparring, ny viden og inspiration til at udvikle sig selv og sin virksomhed.

I netværket har deltagerne mulighed for at drøfte problemstillinger fra dagligdagen i et ligeværdigt og fortroligt forum.

I netværket kommunikerer vi med åbenhed og nysgerrighed i respekt for hinandens behandlingstilgange og metoder.

I netværket er der mulighed for at beslutte sig for bestemte temaer og emner fra gang til gang.

Netværket vil i opstarten være et åbent netværk og når det har en – af netværket besluttet størrelse – kan der lukkes for tilgang.

Netværket styres af de engagerede deltagere som mødes fast og kontinuerligt. Der udnævnes en tovholder for netværket.

Netværket har en fast mødedag, indtil andet er aftalt, og det tilstræbes at der altid deltager en medarbejder fra sekretariatet i Odsherred Erhvervsforum.

Det er naturligvis gratis for medlemmer at deltage i behandler-netværket og tilmelding sker særskilt til hvert møde på www.odsherred Erhvervsforum.dk/arrangementer.

Møder markedsføres af Odsherred Erhvervsforum og afholdes i opstartsfasen i Odsherred Erhvervsforums lokaler.

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen