Det er glædeligt, at regeringen vil forlænge ordningen for lønkompensation og justere andre ordninger, men lønkompensationsordningen har også brug for justeringer, siger SMVdanmarks vicedirektør Jakob Brandt.

PRESSEMEDDELELSE: Genåbning kan redde mange små virksomheder

Vicedirektør Jakob Brandt vil gerne have lønkompensationsordningen gjort mere fleksibel. Foto: Ulrik Jantzen / BuroJantzen.com

SMVdanmark synes, at det er positivt, at finansminister Nicolai Wammen melder sig klar til at forlænge lønkompensationsordningen, men vicedirektør Jakob Brandt håber, at arbejdsmarkedets parter i samme åndedrag vil udbedre de mangler, den nuværende ordning har.

Først og fremmest drejer det sig om fleksibiliteten i ordningen:
”Vi synes grundlæggende, at det er fair, at medarbejderne må arbejde for den lønandel virksomhederne betaler. Virksomhederne har gennemgående et behov for at holde en del af forretningen kørende – og det har afholdt dem fra at bruge ordningen,” siger Jakob Brandt.

”Det er en udfordring for virksomhederne, at det lige om lidt bliver sommerferie. Her bør man sige, at medarbejdere på lønkompensation skal afvikle deres tre ugers sommerferie i lønkompensationsperioden, så medarbejderne ikke pludselig skal afholde ferie, når ordningen udløber, og virksomhederne skal bruge deres arbejdskraft.”

”Lønkompensationsordningen har gjort, at mange medarbejdere ikke blev afskediget. Men det vil desværre stadig i nogle tilfælde være nødvendigt at afskedige medarbejdere, når ordningen udløber. Virksomhederne risikerer derved at skulle afholde løn for medarbejdere, som de ikke har råd til. Derfor bør man åbne op for, at man kan opsige de medarbejdere, der ikke vil kunne være i beskæftigelse efter ordningens udløb,” siger Jakob Brandt.

Kontakter

Jon Arskog, Kommunikationschef i SMVdanmark

61 96 39 99

arskog@SMVdanmark.dk

Jakob Brandt, Vicedirektør i SMVdanmark

24 25 27 27

brandt@smvdanmark.dk

PRESSEMEDDELELSE: SMVdanmark -treparten virker ikke

Kilde / Logo: SMVdanmark. Foto: Ulrik Jantzen / BuroJantzen.com

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen