Som et af de første netselskaber i Europa tester Cerius en ny og mere klimavenlig gasart til brug på hovedstationer, elnettets vigtige bindeled mellem producent og forbruger. Tidligere i dag blev den første station indviet på Energivej i Haslev.

PRESSEMEDDELELSE: Pilotprojekter skal bane vejen for mere klimavenlig gas i elnettet

Hos netselskabet Cerius, som driver elnet i Vest-, Syd- og Midtsjælland samt Lolland Falster og øerne, tester man et af de første anlæg i Europa, som drastisk reducerer klimapåvirkningen ved et eventuelt gasudslip fra en hovedstation i elnettet. Hovedstationerne er en del af den infrastruktur, der indgår i distributionen af el fra producent til forbruger, og det er nødvendigt at anvende gas i isoleringen af tekniske komponenter for at reducere risikoen for brand og olieudslip.

Hidtil har SF6-gas været den eneste anvendelige gasart, men den har dog en stærk klimaeffekt ved en potentiel udledning. Derfor har netselskaber og myndigheder maksimalt fokus på, at der udledes så små mængder SF6-gas som muligt.

Nye anlæg testes i Haslev og Næstved

I testforløbet anvendes en nyudviklet og mere miljøvenlig gasart, kaldet G3-gas på to nye hovedstationer, en i Næstved og en i Haslev. Det er teknologi- og servicekoncernen General Electric, der står bag anlægget, og de har sammen med 3M Company udviklet selve G3-gassen. Hvert anlæg forventes at have en drivhuseffekt på blot én procent af SF6-gassen gennem dets forventede 50 år lange levetid. Det svarer til, at man fjerner 2000 biler fra de danske veje i et helt år:

”For os er det vigtigt at gå foran og understøtte den grønne omstilling, hvor det er muligt. SF6-gas er en aggressiv drivhusgas, og den bliver i atmosfæren i mange år, hvis den slipper ud. Derfor har vi været på jagt efter et bedre og mere klimavenligt alternativ”, fortæller Jimmi Marcussen. Han er teamleder i netselskabet Cerius, der driver og vedligeholder elnettet på Syd- og Vestsjælland samt Lolland, Falster og øerne.

De to pilotprojekter skal ses som et led i selskabets strategiske arbejde med bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift, og i de kommende år vil man følge projekterne nøje med henblik på at høste erfaringer og vurdere, hvordan G3-gassen i fremtiden bliver et brugbart alternativ til SF6-gas og samtidig lever op til de globale klima- og miljømæssige udfordringer.

Risiko for udledning ved påfyldning og vedligehold

Risikoen for udledning af gas opstår ved påfyldning af eller aftapning fra de tekniske anlæg. Derfor sker påfyldning og aftapning ved vedligeholdelsesarbejde efter nøje definerede procedurer af autoriserede teknikere.

Cerius er med til løbende at uddanne disse teknikere i samarbejde med brancheorganisationen Dansk Energi. I takt med at man høster erfaringer fra projekterne i Haslev og Næstved, rådgiver Cerius også gerne de selskaber, der er interesserede i selv at anvende det nye, grønne alternativ:

”Vi har allerede haft flere elnetselskaber på besøg på vores anlæg, så interessen for den grønne gas er der i branchen generelt. Derfor håber vi også, at vi med pilotprojekterne kan inspirere andre”, lyder det fra Jimmi Marcussen.

FAKTA OM SF6 GAS

SF6 gas, også kendt som svovlhexaflourid, har fra omkring 1980 været det foretrukne materiale i elektriske koblingsanlæg og -apparater i forhold til sikkerhed, pålidelighed og omkostningseffektivitet. En fordel ved SF6-gas har også været, at gassen tillader mere kompakte anlæg, der kan placeres på steder med begrænset plads og høje grundpriser. SF6-gas er hverken giftig eller miljøskadelig, men politisk kom der især efter Kyoto-protokollen fra 1997 opmærksomhed om brugen af gasarten, da den blev udpeget som en af de seks gasser, der er årsag til et stadigt varmere klima på jorden. Udledning af et enkelt kilo SF6-gas har således samme klimamæssige effekt som udledning af 22,8 ton CO2.

PRESSEMEDDELELSE: Pilotprojekter skal bane vejen for mere klimavenlig gas i elnettet

Kilde / Logo / Foto: Cerius A/S

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen