Investeringerne i Danmarks digitale fremtid blev øget markant i tredje kvartal, hvor TDC Groups forretning leverede en solid og konsistent kommerciel præstation.

PRESSEMEDDELESE: TDC Group leverede stabil forretningsudvikling og øgede investeringer med 35% i Q3

Som i de seneste kvartaler oplevede TDC Group et mindre fald i den organiske omsætning på 3,2% i tredje kvartal, hvor forretningsudviklingen fulgte kendte tendenser.

Bruttofortjenesten voksede inden for mobil og bredbånd, men dette blev opvejet af fortsatte fald inden for tv og fastnet. Den gennemsnitlige omsætning per kunde (ARPU) steg på tværs af bredbånd, tv og privat mobiltelefoni.

TDC Groups investeringer (Capex) steg med 35% i forhold til samme periode sidste år og var på over 1 milliard kroner for kvartalet. Stigning blev drevet af strategiske investeringer i fiberudrulning og forberedelser til 5G.

Som forventet blev driftsresultatet før af- og nedskrivninger (EBITDA) påvirket af de øgede investeringer samt omkostningerne til opdelingen af TDC. Organisk EBITDA faldt 3,6% i kvartalet, hvilket er i tråd med forventningerne til helåret.

”Jeg er stolt af, at man nu virkelig kan begynde at se omfanget af vores investeringer i det digitale Danmark. Vi fortsætter med at nå vores strategiske milepæle samtidig med, at vi fastholder et godt kommercielt momentum i kvartalet, som bidrager yderligere til et stærkt fundament for fremtidens TDC,” siger Lasse Pilgaard, koncernfinansdirektør i TDC Group.

I tredje kvartal opnåede Nuuday yderligere strategisk fremdrift, da YouSee med nye tv-partnerskaber banede vejen for flere investeringer i kvalitetsindhold og øget valgfrihed for seerne.

Desuden blev driften af TDC NetCos mobilnetværk overdraget til Ericsson, og udrulningen af 5G er påbegyndt. Fiberudrulning fortsatte sin acceleration, da 15.000 adresser blev passeret med fiber fra TDC i løbet af kvartalet.

PRESSEMEDDELESE: TDC Group leverede stabil forretningsudvikling og øgede investeringer med 35% i Q3

Kilde / Logo / Foto: TDC Group

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen