Boligforbedringer, der luner på varmeregningen, er mindre ’hotte’ end for et år siden, viser ny rundspørge. Corona kan spille ind, mener økonom

CORONA FORTRÆNGER KLIMA: Danskernes interesse for at lave boligforbedringer, der sænker varmeregningen, ser ud til at være kølet af det seneste år.

En repræsentativ spørgeundersøgelse blandt 2.000 voksne danskere, hvor ca. 900 boligejere har svaret, viser et tydeligt fald i antallet af dem, der overvejer at lave forbedringer, som kan sænke energiforbruget i deres bolig.

I undersøgelsen, som er udarbejdet af analyseinstituttet YouGov for ejendomsmæglerkæden Home, er det kun 28 %, der svarer ’ja’ – det var 34 % for et år siden.

Et fald på 6 procentpoint – svarende til ca. 18 %.

Ifølge YouGov, som også gennemførte den tilsvarende undersøgelse sidste år, er der tale om et signifikant fald i interessen for at reducere energiforbruget i boligen gennem forbedringer.

I Home ærgrer man sig over den aftagende interesse for energiforbedringer.

”Det er en uheldig udvikling, for det er skidt for CO2-udledningen fra boligerne. Energiforbedringer af vores boliger er et vigtigt ben i den grønne omstilling, og de skaber også vigtig grøn omsætning i samfundet,” siger boligmarkedsanalytiker i Home Henrik Hauthorn Jensen.

Home understreger dog, at det er for tidligt at sige, om det er en blivende tendens, samt at corona-situationen kan have betydning for besvarelserne i spørgeundersøgelsen.

Der har over sommeren været en tendens til, at folk har brugt flere penge på deres bolig og haven. Det viser blandt andet Danske Banks tal for danskernes forbrug.

”Vi har primært brugt penge på at forskønne vores bolig med alt lige fra maling over nye havemøbler og planter til et nyt køkken frem for isolering på loftet og i hulmuren,” siger Henrik Hauthorn Jensen fra Home.

Corona har trængt klima i baggrunden

Cheføkonom i Realkredit DanmarkChristian Hilligsøe Heinig mener, at udviklingen er overraskende.

”Men resultaterne kan meget vel svinge i forhold til, hvad der er på agendaen. Klimaet er blevet sat noget i baggrunden af corona-krisen, og det kan være en faktor, der spiller ind,” vurderer cheføkonomen.

Han mener også, at de lave energipriser mindsker incitamentet til at lave boligforbedringer, der sparer på varmen.

66 % af boligejerne svarer i spørgeundersøgelsen, at de pt. ikke overvejer at lave forbedringer i hjemmet, der reducerer energiforbruget. På samme tid for et år siden var det tilsvarende kun 57 %.
Ca. 7% svarer ’ved ikke’, mens det var 9 % i 2019.

Andelen af boligejere i undersøgelsen fra YouGov og Home, der svarer ’Nej, der er allerede lavet energiforbedrende tiltag i boligen inden for de seneste 10 år’ er uændret omkring 44-45 %.

Især de ældre boligejere ser ud til at ville holde lidt igen med energiforbedringerne. Blandt dem over 60 år er det kun 20 %, som har planer om forbedringer, der reducerer huset energiforbrug, mens det er flest – hele 39 % – blandt de 30-39-årige, viser undersøgelsen, der dog også giver et bud på, hvorfor det forholder sig sådan.

”Vi kan se, at de ældre boligejere også har været langt de flittigste med hensyn til at lave energimæssige forbedringer,” siger Henrik Hauthorn Jensen fra Home.

Det er 51 % over 60 år, der svarer, at de ikke overvejer forbedringer med afsæt i, at de allerede har lavet energiforbedrende tiltag i deres bolig inden for de seneste 10 år. Lavest er det blandt de 30-39-årige, hvor det tilsvarende blot er 28 %.

FAKTA:

YouGov og Home har gentaget spørgeundersøgelsen fra september 2019.

889 boligejere ud af 2.000 respondenter har svaret både dengang og nu.

Se venligst tabellerne herunder.

Kilde: YouGov for Home, september 2019 og september 2020.

PRESSEMEDDELELSE: Se det nye Aarhus gennem 13 store facadevinduer

Kilde / Logo: home a/s

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen