PRESSEMEDDELELSE – International satsning sætter nye standarder for succesfuld klinisk afprøvning af ZOLES 3D-printede indlægssåler

London, UK – Et spændende nyt forskningsprojekt ved St Mary’s Universitet i London afprøver effekten ved brug af skræddersyede 3D-printede indlægssåler fra ZOLES blandt mere end 200 løbere.

Studiet, som er et såkaldt lodtrækningsforsøg med et venteliste-design, undersøger hvor effektivt indlægssålerne kan reducere løberelateret smerte, komfort, og præstation blandt motionsløbere, der deltager i parkrun™ – som er ugentlige gratis 5 km løb, der engagerer tusindvis af løbere globalt hver lørdag.

Deltagerne var i starten af studiet opdelt i to grupper, hvor halvdelen løb med ZOLES indlægssåler, og en kontrolgruppe, der løb uden disse tilpassede såler. Denne opdeling muliggør en direkte sammenligning af oplevelser og resultater mellem de to grupper. 

“Det særligt interessante ved vores studie er, at vi i vores design kontrollerer for den terapeutiske effekt, der kan opstå ved at få ens fødder 3D-skannet og diagnosticeret – og samtidig vide, at der venter et par skræddersyede indlægssåler. Da den anden halvdel af deltagerne først modtog sålerne efter den primære studieperiode, kan vi direkte undersøge, om de skræddersyede såler forbedrer oplevelsen og præstationen blandt løberne. Begge grupper har nemlig fra starten gennemgået samme forløb og terapeutiske oplevelse med Chatbotten Zola,” forklarer Filip Gertz Lysdal, lektor i idrætsrehabilitering ved St Mary’s Universitet.

Efter den primære afprøvningsdel smeltede de to grupper sammen til én stor, som har til formål at undersøge de langvarige oplevelser ved sålerne gennem et helt år. For nuværende, er deltagerne halvvejs igennem denne fase, og til efteråret vil en stor andel af deltagerne så få 3D skannet deres fødder igen, for også at undersøge, om fodens struktur også rent fysisk vil have ændret udseende. 

210 løbere deltager i studiet, hvor de har modtaget individuelt tilpassede såler fra ZOLES – den eneste virksomhed i Danmark, der via avanceret 3D-print teknologi og scanning fod producerer 3D-skæddersyede indlægssåler.  

Reaktionerne fra mange af løberne har været overvældende positive med mange anekdotiske beretninger om forbedret komfort og tilbagevenden til løb, særligt blandt deltagere med svangsenebetændelse – en smertefuld irritationstilstand, der ofte kan opstå blandt løbere, og som giver smerter i fodsvangen og i hælen og kaldes også for plantar fasciitis. 

Denne positive feedback fra mange deltagere understøttes af en imponerende ugentlig svarprocent på 99% gennem hele opfølgningsperioden. 

”Jeg var blæst bagover allerede fra studiets begyndelse! Det er helt unikt for et klinisk forsøg blandt ellers raske deltagere, at kun ganske få glemmer at svare på de ugentlige spørgeskemaer der skal afdække sålernes effekt.”

”En svar- og gennemførselsprocent i et interventionsstudie på over 99% er helt uhørt, og det vidner om problemstillinger som må være meget relevante blandt motionsløbere. Det gør, at vi har et særdeles stærkt fundament til at afprøve vores hypotese om at ZOLES indlægssåler kan forbedre oplevelsen blandt personer, der oplever smerter og ubehag ved fysisk aktivitet”, siger Filip Gertz Lysdal.

Studiet er et tværnationalt samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet og Amager-Hvidovre Hospital. Det udgår fra St Mary’s Universitet i London, og er en del af Sol Ibrahim’s speciale i idrætsrehabilitering. De fleste deltagere er løbere fra Bushy Park i Richmond, London. Dataindsamlingen styres af Chris Djurtoft, fysioterapeut og Ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet, og studiet hjælpes af senior klinisk vejledning fra Professor Kristian Thorborg fra Amager-Hvidovre Hospital.

Dette studie, med ZOLES sålerne i fokus, er det største af sin slags i hele Europa. For mere information om studiet kan man tilgå protokollen https://doi.org/10.1016/j.foot.2024.102068 , eller kontakte de involverede:

Cecilie Lisberg, CEO i ZOLES, cecilie@zoles.eu, 2720 6551

Filip Gertz Lysdal, Forskningsansvarlig og Lektor ved St Mary’s Universitet i London, filip.lysdal@stmarys.ac.uk, (+45) 2720 5197

Om ZOLES:

ZOLES er en førende dansk producent af skræddersyede 3D-printede indlægssåler, dedikeret til at forbedre livskvaliteten og præstationen for aktive individer gennem innovativ teknologi. ZOLES holder til i Espergærde, Nordsjælland med egne klinikker forskellige steder i landet. ZOLES har leveret 3D-scanningsteknologi til Fysioterapeuter og Fodterapeuter i Danmark. ZOLES revolutionerer pt. markedet for indlægssåler ved at have gjort deres fysiske 3D-scanningsteknologi mobil. ZOLES har offentliggjort deres teknologi på deres hjemmeside så alle kan scanne deres fødder og få en fodanalyse gratis hjemmefra. ZOLES viste for nyligt flaget på nationalt tv da de blev en af sæsonens største investeringer i Løvens Hule på DR1.  

Om St Mary’s Universitet:

St Mary’s Universitet er en førende institution inden for idrætsforskning og -uddannelse, beliggende i Twickenham, London, med et stærkt fokus på anvendt forskning og community engagement.

Om Parkrun:

Parkrun er en international organisation, der faciliterer gratis, ugentlige, fællesskabsdrevne 5 km løb i parker over hele verden, fremmende sundhed og velvære gennem fællesskab og motion.

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen