VODA overtager med handlen alle aktiviteter i Boilerworks, med undtagelse af forretningsområdet heat exchanger og navnet Boilerworks forbliver ejet af Danstoker A/S. 

Boilerworks A/S er en service- og projektorienteret virksomhed, som siden grundlæggelsen i 1959  har specialiseret sig i design, produktion, installation og servicering af højtrykskedler og  højtrykskomponenter til den internationale energisektor. Boilerworks har mere end 70 års erfaring  indenfor produktudvikling og teknisk innovation samt affaldshåndtering og biomasseindustrier.  Boilerworks’ historie er baseret på mange års erfaring med fremstilling og opførelse af små og  mellemstore kraftværker, biomassekedler og affaldsforbrændingsanlæg. 

Udover at øge VODA’s position på det Skandinaviske marked vil overtagelsen af  serviceaktiviteterne i Boilerworks A/S understøtte virksomhedens fortsatte udvikling af en ’best in-class’ service- og vedligeholdelsesløsning til energianlæg, ligesom det vil bidrage til udviklingen  af virksomhedens innovative og nytænkende servicekoncepter, der anvendes af en bred skare af  affalds-, biomasse- og energivirksomheder. 

VODA’s nuværende portefølje af løsninger vil også blive styrket af Boilerworks’ førsteklasses  løsninger, som omfatter deres avancerede funktionalitet til design af retrofit og upgrade projekter. Boilerworks’ lange erfaring og branchemodel sikrer, at deres løsninger er designet til de  specifikke behov, der opstår på den enkelte kundes energianlæg. 

”Udover oplagte forretningsmæssige synergier har drøftelserne med Danstoker i de seneste  måneder synliggjort en række fælles værdier. Som eksempler kan nævnes arbejdsmiljø, miljø,  kvalitet, udvikling samt omtanke og omhu. Begge virksomheder er desuden ISO 9001, 14001,  45001 og 3834-2 certificeret”, udtaler VODA’s CEO, Christopher Nysted Sørensen. 

Danstokers CEO, Peter Overgaard, er godt tilfreds med VODA som den nye ejer af Boilerworks’  aktiviteter og begge parter har i forbindelse med opkøbet lagt stor vægt på kerneværdier i den  fortsatte drift af aktiviteterne. ”Ved tilførslen af knowhow, produktportefølje og serviceydelser fra  Boilerworks kommer VODA til at skabe en helt ny platform for multibrand-service og vedligehold  inden for energisektoren”, udtaler Peter Overgaard. 

Den juridiske overtagelsesdato er den 1. november 2020, og det er aftalt parterne imellem, at  handlens værdi ikke oplyses. 

For yderligere information, kontakt venligst nedenstående: 

VODA A/S CEO, Christopher Nysted Sørensen, cns@voda.dk, tlf. +45 24657465

Danstoker A/S CEO, Peter Overgaard, po@danstoker.dk, tlf. +45 30678333.

PRESSEMEDDELELSE: VODA opkøber kedelaktiviteterne i Boilerworks

Kilde / Logo: VODA A/S

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen