Brand- og redningsopgaven i Køge Kommune vil også i fremtiden blive varetaget af Falck. ETK Brand og Redning har tilkendegivet, at der er truffet beslutning om at videreføre samarbejdet med Falck på brandslukningsområdet, når den nuværende kontrakt udløber ved årsskiftet.

PRESSEMEDDELELSE: Falck skal fortsat slukke brande i Køge

Med den nye aftale skal Falck fortsat levere 1 holdleder og 5 brandfolk på den fuldtidsbemandede station i Lellinge, hvor der også vil være mandskab specialuddannet til båd, højderedning og dykkere i det døgndækkende beredskab.

Stationen i Køge bliver ligeledes bemandet med 1 holdleder og 5 deltidsansatte brandfolk, og også her vil mandskabet have en lang række specialuddannelser, så de kan varetage vagtberedskabet i området, hvis beredskabet i Lellinge er optaget af andre opgaver. De samlede opgaver vil kræve lidt over 50 brandmænd fordelt på fuldtid og deltid.

”Brandslukning har altid været én af hjørnestene i Falck. Derfor er det med stor glæde og taknemmelighed, at vi kan fortsætte vores tætte samarbejde med ETK Brand og Redning. ETK Brand og Redning har en meget professionel tilgang til hele beredskabsområdet og jeg er sikker på, at vi også i en ny aftale kan videreføre et for begge parter lærerigt og kvalitativt stærkt samarbejde,” siger branddirektør Max Andersen.

Også Køges borgmester glæder sig over aftalen:

”Det er vigtigt, at Køges borgere føler sig trygge og er sikre på, at hjælpen er nær, hvis ulykken er ude. Derfor er jeg glad for, at vi nu indgår ny aftale med Falck, der har mange års erfaring med brand- og redningsopgaven i Køge Kommune. Vi har haft et godt samarbejde gennem flere år, og jeg sætter pris på, at det nu fortsætter”, siger borgmester Marie Stærke.

Den nye kontrakt med Falck vil være gældende fra 1. januar 2021. 

PRESSEMEDDELELSE: Falck sætter ”blødnings-kit” i alle sine ambulancer

Kilde / Logo / Foto: Falck

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen