Falck leverede et forbedret resultat i tredje kvartal 2020. En række besparelsestiltag gennemført i juni 2020 samt lavere opstartsomkostninger på ambulancekontrakter i flere lande gav en øget profitabilitet og en overskudsgrad (EBITA-margin) på 6,6%. I alle markeder leverede Falck betydelig støtte til de nationale sundhedssystemer, som er under pres på grund af Corona-epidemien.

PRESSEMEDDELELSE: Falck stabiliserede den finansielle udvikling og leverede et solidt resultat i tredje kvartal

Administrerende direktør Jakob Riis: ”2020 har været et år med betydelige udfordringer. Men på grund af tiltag, som vi gennemførte allerede i andet kvartal, er vi nu i en stabil finansiel position, hvor vi leverer solide resultater både finansielt og operationelt.”

Omsætningen i tredje kvartal var på niveau med andet kvartal 2020. En række effektivitetsforbedrende tiltag i juni 2020 har haft den ønskede effekt. Driftsomkostningerne er reduceret i takt med det faldende aktivitetsniveau, og de faste omkostninger er tilsvarende skåret til. Som følge heraf er driftsresultatet i tredje kvartal forbedret.

Finansielle hovedpunkter for tredje kvartal 2020 (sammenlignet med tredje kvartal 2019):

  • Omsætningen var DKK 2.923 mio. (DKK 3.403 mio.). Justeret for frasalg, lukning af ikke-kerne-aktiviteter samt valutakursudsving faldt omsætningen med 8,1%, primært som følge af lavere aktivitetsniveau i pay-on-use-forretningen.
  • Det rapporterede driftsresultat før særlige poster (EBITA) steg til DKK 193 mio. (DKK 173 mio.). Effektivitetsforbedrende tiltag på tværs af forretningen opvejede effekten af den lavere omsætning, og EBITA-marginen steg til 6,6% (5,1%).
  • Periodens resultat steg til DKK 106 mio. (DKK 52 mio.). Forbedringen skyldtes højere EBITA samt lavere nedskrivninger på kontrakter.
  • Det frie cash flow var DKK 99 mio. (DKK 126 mio.). Det lavere cash flow skyldtes primært betaling af skat, udskudt som del af COVID-19 støtteordninger i flere lande, og forfalden til betaling i tredje kvartal.
  • Falck har præciseret sine økonomiske forventninger til regnskabsåret 2020 og forventer nu en omsætning i intervallet DKK 12,0-12,5 mia. (DKK 11,5-12,5 mia.) og et driftsresultat (EBITA) i intervallet DKK 500-650 mio. (DKK 400-600 mio.).
DKK mio.Q3 2020Q3 2019Q1-Q3 2020Q1-Q3 20192019
Omsætning2.9233.4039.19810.37613.824
EBITA193173424695729
EBITA-margin (%)6,65,14,66,75,3

På ambulance-området er en række store kontrakter indgået i USA, England og Sverige i 2019 nu mere profitable efter et år med betydelige opstartsomkostninger. Nedlukning af en række mindre profitable kontrakter har haft en positiv effekt på profitabiliteten. I løbet af kvartalet blev en større kontrakt indgået i Tyskland, og Falck modtog en foreløbig hensigtserklæring (Notice of Intent to Award) fra San Diego i USA på ambulancekørsel i storbyen.

I Colombia er antallet af abonnenter steget betydeligt som følge af en øget efterspørgsel efter pleje i hjemmet og online-sundhedsydelser, for derved at undgå fysisk fremmøde på klinikker og hospitaler. Antallet af abonnenter på vejhjælp i de nordiske lande er faldende, mens der er en øget interesse for abonnementsløsninger på patientransport.

I Healthcare vendte aktiviteterne tilbage i løbet af tredje kvartal, men er fortsat på et lavere niveau end før COVID-19-pandemien. Det er Falcks overbevisning, at markedet for sundhedsydelser indeholder et betydeligt potentiale, og at Falcks kombination af kontraktbaserede abonnementsordninger og pay-on-use-ydelser udgør en robust forretningsmodel.

Administrerende direktør Jakob Riis: ”Hver dag året rundt bliver Falcks medarbejdere sendt ud for at hjælpe mennesker i nød, for at transportere patienter mellem hospitaler og deres hjem, eller for at give forskellige former for behandling. Jeg er stolt af den støtte, som vores medarbejdere leverer til sundhedssystemer i flere lande, og det samfundsbidrag de dermed yder i forbindelse med bekæmpelse af Corona-pandemien.”

Falcks engelske kvartalsrapport kan ses her

Pressemeddelelse - Falck - Logo

Kilde / Logo / Foto: Falck

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen