Rådgivningsfirmaet NIRAS og LYTT Architecture skal stå for det omfattende kystbeskyttelsesprojekt Køge Dige, der kommer til at beskytte over 19.000 borgere i de kystnære byområder langs den 11 km lange kystlinje. Køge Dige bliver et af Danmarks største oversvømmelsesprojekter med diger, mure, skots, sluser og mobile løsninger.

Automatisk kladde

NIRAS og LYTT Architecture skal stå for det omfattende kystbeskyttelsesprojekt Køge Dige, der kommer til at beskytte over 19.000 borgere i de kystnære byområder i Køge Kommune. (Foto: Klar Forsyning).

Køge Bugt er udpeget som risikoområde for oversvømmelse i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv.

På den baggrund har Køge Kommune iværksat et kystbeskyttelses-projekt kaldet Køge Dige, som skal beskytte Køge Kommunes kystnære byområder mod oversvømmelser fra havet.

Det er den store danske rådgivningsvirksomhed NIRAS og landskabsarkitektfirmaet LYTT Architecture, der i fællesskab netop har vundet Køge Dige udbuddet. Udbuddet omfatter at udarbejde granskning og forundersøgelser, projektforslag, udbudsprojekt, EU-udbud, kontrahering udførelse.

Køge Dige er ifølge Køge Kommune anslået til at koste i omegnen af 100 mio. kr., og projektet forventes at være færdiggjort sidst i 2021 eller først i 2022.

Et af Danmarks største oversvømmelsesprojekter

Med Køge Dige tager Køge Kommune, NIRAS og LYTT Architecture fat på et af Danmarks største oversvømmelsesprojekter. Projektet skal nu i gang med myndighedsfase, udbudsfase og entreprenørvalg.

NIRAS har tidligere udarbejdet et dispositionsforslag for projektet på baggrund af analyser af historiske hændelser, højdekort, prognoser for fremtidige klimaændringer og kortlægning af interesser og værdier, som ønskes beskyttet.

NIRAS har i forvejen været med til at påbegynde hele arbejdet, der danner grundlaget for Køge Dige. I 2015 udarbejdede NIRAS’ eksperter Idéprojektet for Køge Kommune med 10 forskellige løsninger, der førte videre til dispositionsfasen med en tidlig version af den højvandsbeskyttelse, som nu skal finjusteres og bygges.

Projektansvarlig og projekteringsleder er Christian Helledie, der er afdelingsleder for kystafdelingen i NIRAS, og samtidig en af de mest erfarne kystteknikere i Danmark.

Køge Dige skal modvirke skader for milliarder

I takt med klimaændringer er der frygt for, at ekstremt vejr vil blive mere hyppigt, herunder de såkaldte perfekte storme, hvilket vil kunne få alvorlige konsekvenser for de kystnære områder i Køge Kommune.

Intentionen med Køge Dige projektet er at beskytte næsten hele Køges 11 Km kystlinje mod oversvømmelser.

Hvis Køge området rammes af oversvømmelser i stil med den store stormflod fra 1872, anslår man, at det ville kunne medføre skader for ca. 3-5 mia. kr., hvis Køge Dige ikke opføres.

PRESSEMEDDELELSE: Verdensmål bidrager til at udvikle grønlandsk kommune

Kilde / Logo: Niras A/S. Foto: Klar Forsyning

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen