’Erhvervsudvikling – Strategi, styrker og statistik’ – det er overskriften på de 19 rapporter som Erhvervshus Midtjylland netop har udgivet; det er første udgave af kommunerapporter om erhvervsudvikling i Midtjylland. Rapporterne har til formål at danne et solidt grundlag for kommunernes og erhvervshusets fælles indsats i forhold til at arbejde med lokale og regionale styrkepositioner og drivkræfter for vækst.

PRESSEMEDDELELSE: Omfattende og faktabaseret temperaturmåling fremlægger det midtjyske erhvervslivs styrker og svagheder såvel som muligheder og udfordringer

Det samlede værk består af 19 individuelle rapporter, der bl.a. frembringer de enkelte kommuners erhvervsudvikling, beskæftigelse, uddannelsesniveau og synliggør kommunernes erhvervsstrategi, erhvervspolitiske indsatsområder og konkrete initiativer:

”I Erhvervshus Midtjylland giver kommunerapporterne os et faktabaseret billede af, hvad vi skal være opmærksomme på fremadrettet og indikationer af, hvor vi som specialiseret erhvervsfremmeaktør kan sætte ekstra ind for at støtte det midtjyske erhvervsliv. Men lige så vigtigt er det, at rapporterne kan være med til at facilitere tværkommunale samarbejder og giver kommunerne en mulighed for at lade sig inspirere af hinanden”, siger bestyrelsesformand Søren Olesen

For at Erhvervshuset kan tilgodese og opfylde sit formål om at fungere som tværkommunale kompetencecentre om virksomhedsdrift og -udvikling, yde specialiseret erhvervsservice for alle virksomheder, fungere som fysiske knudepunkter for bl.a. højtspecialiserede ydelser i staten samt bidrage til strategien og prioriteringen af midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse – er det en forudsætning med et indgående kendskab til det midtjyske erhvervslivs styrker og svagheder såvel som muligheder og udfordringer. Kommunerapporterne er et vigtigt led i at bidrage med den viden.

En vigtig parameter i bestræbelserne på vækst i Danmark er eksport, og rapporterne viser bl.a. at 13.3 pct. af virksomhederne i Region Midtjylland har eksportaktiviteter* – på landsplan er tallet 13.4 procent – og en række midtjyske kommuner ligger meget højt. Eksempelvis er tallet for Lemvig hele 17.2 procent.

En anden vigtig parameter for vækst er, at vi formår at støtte op om iværksætteriet. Dette års udgave af kommunerapporterne bidrager desuden med et indgående indblik i iværksætterinitiativer på tværs af alle 19 kommuner.

”Jeg har personligt set meget frem til lanceringen af de midtjyske kommunerapporter, og når jeg læser dem igennem – for rapporterne er mere end blot figurer og tabeller – vidner det om, at vi har en stærk region med mange attraktive kommuner for erhvervslivet”, siger bestyrelsesformand Søren Olesen.

Det kan være afgørende for virksomheders vækst og udvikling, at de henter viden og får ideer, sparring og input udefra. Derfor opfordrer Erhvervshus Midtjylland også til, at virksomheder og iværksættere bruger mulighederne i erhvervsfremmesystemet og eksempelvis kontakter Erhvervshuset, hvis man står med akutte udfordringer eller har brug for hjælp til at udvikle sin virksomhed.

Søren Olesen understreger desuden, at Erhvervshus Midtjylland er taknemmelige for kommunernes medvirken i rapporternes tilblivelse og ser frem til en god dialog om form, indhold og eventuelle forslag til forbedringer og ændringer til fremtidige rapporter. Planen er nemlig en årlig udgave.

*Eksportaktivitet defineres i denne sammenhæng som en registreret eksportomsætning i virksomhedens indberetninger til Skat.

Kontakter

Anna Maria Sønderholm, Udviklingschef

Kontakt for pressehenvendelser

70220076

ams@erhvervshusmidtjylland.dk

Links

PRESSEMEDDELELSE: Omfattende og faktabaseret temperaturmåling fremlægger det midtjyske erhvervslivs styrker og svagheder såvel som muligheder og udfordringer

Kilde / Logo / Foto: Erhvervshus Midtjylland

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen