Ifølge ledelsesrådgivere Kristian Astrup Nielsen og Jonas Astrup Beck er der noget rivende galt med den måde, man tænker design og ledelse af danske serviceorganisationer på. Det er budskabet i den nye ledelsesbog med titlen ’Riv servicefabrikkerne ned’.

PRESSEMEDDELELSE – Riv servicefabrikkerne ned – Ny bog af Jonas Astrup Beck og Kristian Astrup Nielsen

”Vi står over for en stor ledelsesmæssig udfordring i vores offentlige og private serviceorganisationer i dag, da de i alt for høj grad bliver organiseret og ledet som fabrikker”, fortæller forfatterne og fortsætter: ”Når service bliver produceret på samlebånd i jagten på lavere omkostninger og bedre aktivitetsmål, tabes fokusset på kunderne og borgerne på gulvet, og resultatet er en dårlig service, der paradoksalt nok koster mere i det store billede.”

I bogen kondenserer forfatterne mere end 30 års erfaring med ledelse og forandring i serviceorganisationer. De gør op med masseproduktionstænkningen i service og skitserer et bedre alternativ, der hjælper ledere med både at forstå og forandre deres organisationer med kunder og borgere i fokus.

”Servicefabrikker har et oppefra og ned-perspektiv, hvor traditionel silotænkning og aktivitetsledelse forebygger at medarbejdere kan give den rigtige service til kunder og borgere. Problemet er ikke dovne eller inkompetente medarbejdere, men i stedet et suboptimalt organisationsdesign og ledelsesfokus”, fortæller forfatterne. ”Vi ønsker med denne bog at vise en bedre retning – ikke blot i forhold til, hvordan man tænker på serviceorganisationen, men også i forhold til, hvordan man forandrer den”.

Bogen indeholder en lang række praktiske eksempler og casestudier og introducerer en praktisk forandringsmetode, der er baseret på udefra og ind-tænkning. Det er en metode, der kan hjælpe ledere og forandringsagenter med at forstå, hvad de selv kan begynde med at gøre i dag for at skabe en bæredygtig forandring, som løser det rigtige problem på den rigtige måde.

Om forfatterne

Jonas Astrup Beck og Kristian Astrup Nielsen er ledelsesrådgivere og har i mere end 15 år rådgivet og undervist offentlige og private virksomheder internationalt og i Danmark.
‘Riv servicefabrikkerne ned’ markerer deres debut som forfattere.

Pressekontakt:

Jonas Astrup Beck, jonas@vanguard-consult.dk, mobil +4531444997
Kristian Astrup Nielsen, kristian@vanguard-consult.dk, mobil +4551610357

Om bogen

’Riv servicefabrikkerne ned’ kan købes igennem alle landets boghandlere og udgives 1. december 2021.
Vejl. pris: 399 kr.                   
Forlag: Vanguard uddannelse
ISBN: 978-87-973241-0-3

PRESSEMEDDELELSE – Riv servicefabrikkerne ned – Ny bog af Jonas Astrup Beck og Kristian Astrup Nielsen

Kilde / Logo / Foto: Vanguard Danmark I/S

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen